Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Største nøyaktighet for lasting av viskøs bitumen

GRISARD BITUMEN AG bruker Promass Q 500

GRISARD BITUMEN AG utvikler, raffinerer og distribuerer bituminøse klebemidler av høy kvalitet. Standardbitumenet som leveres til BITUTANK AG med skip, er raffinert med tilsetningsstoffer for å lage polymermodifisert bitumen (PmB) og deretter transportert til kunden med tog eller tankbil. For å laste tankbiler bruker GRISARD BITUMEN AG en bilvekt og den nye Promass Q 500 Coriolis-massestrømsmåleren. Denne massestrømsmåleren gjør det mulig å måle bitumenet, som tidvis gasses ut, mer nøyaktig enn noensinne før.

Bilde av bitumenlastestasjon hos BITUTANK AG i Sveits ©Endress+Hauser

Lastestasjon for bitumen (BITUTANK AG, Auhafen Muttenz (BL), Sveits)

Bilde avPromassQ 500 for måling av væsker, bitumen som inneholder gassmedrivninger eller mikrobobler ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 (vinner av sveitsisk teknologipris) for nøyaktig måling av væsker, f.eks. bitumen som inneholder gassmedrivninger eller mikrobobler

Resultatene

 • Målefeil kan reduseres fra maks. 8 % ned til 0,1–0,2 %

 • Større anleggstilgjengelighet takket være nettbasert datahåndtering

Bilde av bitumenlastestasjon hos BITUTANK AG i Sveits

I årevis har vi opplevd Endress+Hauser som en kyndig og pålitelig partner. Det svært tette og gode samarbeidet med serviceingeniøren var særlig avgjørende.

Eduard Martini, Administrerende direktør
BITUTANK AG, GRISARD BITUMEN AG (Sveits)

Kundens utfordring

Bilde av lasteutstyr for lastebil – BITUTANK AG ©Endress+Hauser

Tidligere ble mengden bitumen fylt på tankbilene bestemt ved hjelp av en lastebilvekt og en annen type Coriolis-massestrømsmåler. På grunn av utgassingsprosessene i svært viskøst bitumen viste imidlertid denne eldre Coriolis-massestrømsmåleren målefeil på opptil 8 % sammenlignet med lastebilvekten. Siden massestrømsmålepunkt betjenes systemavhengig på både ut- og innløpssiden av en pumpe, er utgassingsprosesser normen på grunn av trykksvingninger.

Vår løsning

Bitumenanvendelsen gjorde det nødvendig å søke etter en mengdemåleteknologi (dvs. Promass Q 500) som sikrer den mest nøyaktige lastingen for viskøse væsker, og som ikke er sensitiv overfor svingninger i prosesstrykk og gassinnhold.
Et annet krav, basert på behovet for bedre anleggstilgjengelighet, var å gjøre det mulig å lagre, evaluere og hente frem alle målte data ved hjelp av en nettbasert skyløsning.

Proline Promass Q 500

I stedet for den opprinnelige Coriolis-massestrømsmåleren – som ga feilfri måleresultater for bitumen som ikke gasset ut – ble det installert en Promass Q 500 spesifikt for lastestasjonen for bitumen:
– Måling er ikke avhengig av svingninger i prosesstrykk og temperatur
– Utmerket ytelse for forretningstransaksjoner, f.eks. debitering og/eller fakturering
– Patentert «multifrekvensteknologi» (MFT) for pålitelig måling av fluider med gassmedriving eller mikrobobler

Tilpasset IIoT-programvareløsning

©Endress+Hauser

For nettbasert datahenting og -evaluering ved hjelp av skyen utviklet Endress+Hauser en spesielt skreddersydd IIoT-programvareløsning:
– Global tilgang til alle målte data om nåværende eller tidligere fullførte lasteprosesser
– Evalueringsalternativer, f.eks. trendanalyser av prosess- og/eller kvalitetsparametere (masse, volum, tetthet, temperatur osv.)
– Heartbeat-teknologi for pålitelig påvisning av endringer i prosessen og/eller enheten, f.eks. gjennom kavitasjon, oppbygging eller korrosjon

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende