Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Syntesegass-relaterte næringer

Raman Optograf Analyser for gasssammensetning uten prøvetakingsventil, kolonne eller bæregass

Måle sammensetning for å optimalisere syngas produksjon, prosess i mellomfasen og sluttprodukter

Rå syngas i primæromformeruttak

Rå syntesegass er det første mellomprodukt; måling av komponentene H2, CO, CH4 og CO2 blir brukt til å overvåke H2 og CO2 og tillate optimalisering av damp / karbon-forholdet for styring av reformeren.

Tradisjonell tilnærmingraditional approach

forgasser er skitne strømmer/kilder - prøvetaking og responstid er viktigste bekymringer i denne prosessen med helsefarlige og trykksatte gasser. Typiske anvendte teknologier som Process GC eller massespektrometri (MS) krever transport og behandling av prøven både ved prøvetakingen og ved behandlingspanelet nær selve analysatoren.

Spesifikt i denne applikasjonen, er bruken av et Dynamisk Reflux Sampler (DRS), eller bruk av et obligatorisk alternativt væske og partikkelfjerningssystem. Å beskytte GC eller MS analysatorer fra flytende carry-over er den viktigste utfordringen da dette kan skade kolonner i en GC eller ioniseringskammeret i en MS.

Vår løsning

Kontinuerlig måling med en Raman Optograf Analyzer og OptoDES ™ prøvetaker.

Mer informasjon om Raman Optograf Analysator (eng)

Multikomponent analyse

H2S, NH3, CO2, CO, H2, N2, CH4, CH3OH, C2H6, C3H8, C4H10

Måle sammensetning for å optimalisere syngas produksjon, prosess i mellomfasen og sluttprodukter