Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Svært automatisert Liquiline-produksjon

Stor grad av automatisering i kombinasjon med dyktige medarbeidere gjør at produksjonen blir svært effektiv

Liquiline-produksjonen består av et automatisert sløyfesystem der både Liquiline M CM42-transmitteren og Liquiline CM44-transmitteren monteres. Systemet kopierer informasjonen direkte fra SAP-bestillingen. Deretter plasserer en robot modulene og delene i huset. Til og med typeskiltet med serienummeret og enhetsspesifikk informasjon blir lasergravert i en helautomatisert prosess.

Endelig inspeksjonsrunde og finjustering utføres av våre medarbeidere

Før enheten ferdigstilles og den enhetsspesifikke programvaren installeres, må komponentene skrus på plass og hengsler monteres. Dette gjøres for hånd. Til slutt blir alle enhetene testet og dekselet satt på. Den ferdige Liquiline-enheten blir deretter pakket sammen med enhetsspesifikk dokumentasjon og gjort klar for levering.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt