Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Godt planlagt vedlikehold

Kloakkrenseanlegget i Thunersee drar fordel av hurtig tilgang til enhetsdata

Kloakkrenseanlegget i Thun, Sveits, optimaliserer vedlikeholdet av måleteknologi på anlegget takket være tilgang til oppdatert enhetsinformasjon på Internett. Nødvendig dokumentasjon og informasjon kan hentes og lastes ned raskt og enkelt, instrumentenes nødvendighetsgrad for prosessen kan vurderes og utgifter til reservedeler reduseres.

 • Optimalisert måleteknologi takket være nettbasert tilgang til oppdatert enhetsinformasjon ©Endress+Hauser

  Oppdatert enhetsinformasjon gjør det mulig for det sveitsiske kloakkrenseanlegget å redusere vedlikeholdskostnadene.

Resultat

 • Bedre vedlikeholdsprosesser på grunn av rask nettbasert nedlastning av relevante dokumenter og oppdaterte data

 • Enkel tilgang takket være implementering i det gjeldende styringssystemet

 • Standardisering av reservedeler og komponenter reduserer inventaradministrasjonen

 • Med avløpsvann fra ca 120 000 innbyggere og mange kommersielle og industrielle virksomheter behandler Thunersee-renseanlegget over 13 millioner m3 liter per år. Det lages grønn elektrisitet fra gassen fra renseanlegget og overskuddsvarmen fra kraftproduksjon matet inn i fjernvarmenettet.

 • Tilgang til relevant enhetsinformasjon hjelper kloakkrenseanlegget med optimalisering av vedlikeholdet
  Koblingen til styringssystemet betyr at vi raskt kan identifisere enheter hvor det oppstår feil, og raskt bestille en erstatning eller passende reservedeler.

  Hanspeter Reist

  Prosjekt- og prosessdirektør, ARA Thunersee

Utfordringen

I løpet av en prosjektperiode optimaliserte kloakkrenseanlegget dokumentasjonsadministrasjonen tilknyttet vedlikeholdsprosessene. Målet var å introdusere en nettbasert applikasjon som kunne gjøre det mulig å lage enkle vedlikeholdsplaner. Operatørene bestemte seg for å bruke W@M Portal. Fordi den nettbaserte dataplattformen kunne integreres i styringssystemet, passet den perfekt inn i konseptet. Det at informasjonen om den installerte måleteknologien alltid er oppdatert, muliggjør optimalisert vedlikehold og dokumentasjon.

Vår løsning

Det ble først utført en sammenligningskontroll for å registrere måleinstrumentene i W@M Portal. Vedlikeholdsteknikere utførte en produsent-uavhengig vurdering av instrumentene med tanke på instrumentenes viktighet i prosessene (reparasjonsrisiko). Kritikalitetsmatrisen gir nå en oversikt over måleinstrumentene det alltid må finnes reservedeler eller reserveinstrumenter på lager for. Dette gjør det mulig å redusere lagerkostnadene betydelig og standardisere komponenter i Endress+Hauser-enheter.

Integrering med styringssystemet

Når dataene var registrert i W@M Portal, ble det opprettet en forbindelse til styringssystemet, og målepunktene lenket til sine respektive data. Visualiseringsprogrammet gjør det mulig for Thunersee WWTP å raskt identifisere måleinstrumentet og få tilgang til nødvendig informasjon. Riktige bruksanvisninger, bestillingsinformasjon, vedlikeholdsrapporter, programvaredrivere eller reservedeler er bare et klikk unna, og alltid oppdatert via Internett-tilkoblingen til Endress+Hausers database.

Oppdatert oversikt over installert teknologi

W@M Portal gir Thunersee WWTP maksimal oversikt over installert teknologi og et pålitelig grunnlag for planlegging av vedlikehold og budsjetteringsoppgaver som erstatning eller rekonstruksjon. Siden alle data er oppdatert og tilgjengelige, er dette en betydelig hjelp dersom kunden føler behov for å ta kontakt med Endress+Hausers serviceteam.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk