Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Iplom forbedrer katalysatortid, prosessikkerhet og effektivitet

Temperaturprofilovervåkning av katalysatorsengen

Ipsoms produkt er utsatt for uunngåelige pris-svingninger, derfor lette selskapet etter måter å øke både prosesseffektivitet og produktkvalitet på, for å styrke sin posisjon på det svært konkurransepregede olje- og gassmarkedet. Fokus på anleggssikkerhet var som alltid en selvfølgelighet.

Iplom SpA-raffineri i Busalla i Italia

Iplom SpA-raffineri i Busalla i Italia

Endress+Hauser iTherm Multi Sens Flex TMS0 med innebygd diagnostisk kammer

Endress+Hauser iTherm Multi Sens Flex TMS02

Kundens fordeler

  • Iplom testet iTHERM MultiSens Flex TMS02 med den nye flerpunktskabelsensoren (iTHERM ProfileSens) i stedet for et tradisjonelt system og er svært fornøyd med enhetenes ytelse og de leverte tjenestene.

Iplom raffinerianlegg i Busalla i Italia

Løsningen fra Endress+Hauser er en sann forbedring når det gjelder sikkerhet og utbytte.

Mr. Stefano Galli
Instrumentering og analyse, Iplom SpA

Kundens utfordring

For å sikre trygg og effektiv kontroll med kjemiske reaksjoner er operatører avhengige av kritisk innsikt og informasjon fra prosessen samt moderne instrumenter som sørger for ekstra sikkerhetssperrer mot ekstreme prosessbetingelser. Iplom satte seg derfor følgende mål:

  • å optimalisere prosessovervåkning og kontroll, redusere hotspots

  • å få nyttige data for fremtidige forbedringer

  • å øke katalysatortiden

  • å øke produktkvaliteten

  • å øke anleggssikkerheten ytterligere

Vår løsning

Vårt MultiSens Flex-flerpunktstermometer ga en robust løsning med én dyse og flere sensorer ved å overvåke temperaturprofilen til katalysatorsengen i et 3D-oppsett. Enhetens integrerte diagnosekammer sikrer et avgjørende prosessinneslutningslag. Flerpunktsenheten ble installert på katalysatorsengen på nivå 4 i dieseloljereaktoren for å overvåke temperaturen ved to forskjellige høyder. Det gjør det nå mulig for Iplom å opprette en presis temperaturprofil.