Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Raffineri-applikasjon

Bedre pålitelighet og færre alarmer

Nivåapplikasjon i raffineri ©Light&Magic - shutterstock.com

Hensikten med denne artikkelen er å diskutere hvordan man kan redusere alarmer som skyldes redundante nivåinstrumenter som ikke samsvarer med hverandre, særlig i applikasjoner med høyt trykk og/eller temperatur. En sentral faktor er gassfasekompensasjon (GPC) og hvordan dette påvirker nivåavlesningene til enheter med ledet radar (GWR). Tilstedeværelsen av polar gass kan også påvirke nøyaktigheten til GWR-enheter uten GPC når de er installert i applikasjoner med høy temperatur eller høyt trykk.

Redundans

Opplever du avviksalarmer i høytrykksprosesstankene? I mange høytrykksprosesstanker brukes redundant nivåmålingsteknologi for å indikere flere nivåer av sikkerhetshensyn. Det er vanlig at instrumentene har ulike teknologier for å oppnå overlappende sikkerhetsbarrierer, såkalt "redundans". Prosessforhold som kan påvirke én teknologi, påvirker sannsynligvis ikke andre. På denne måten sikrer man at minst én teknologi gir pålitelige nivåmålinger.