Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Fart og nøyaktighet hjelper deg med å imøtekomme strenge kvalitetskrav

QuickSens-teknologi forbedrer prosess for ultrahøy temperatur (UHT) ved Chr. Hansen i Danmark

Ved å bytte til iTHERM TM411-temperaturmåleren forbedret det danske anlegget temperaturovervåkingen, som er kritisk for UHT-behandlingen av næringsmiddelløsningen. Prosessen forblir stengt under rekalibrering.

Kalibrering av temperatursensor i et laboratorium av Tommy Mikkelsen, metrolog ved chr Hansen Chr Hansen

Resultat

 • Anleggets tilgjengelighet øker.

 • Temperatursensoren muliggjør høyere prosessikkerhet

 • Det kreves ingen ekstra CIP-rengjøringsprosedyre etter rekalibrering

 • Løsningen bidrar til reduksjon av vedlikeholdskostnadene

Kalibrering av temperatursensor i et laboratorium av Tommy Mikkelsen, metrolog ved chr Hansen

"Det nye iTHERM TM411-termometeret med QuickSens-teknologi er det perfekte valget for dette bruksområdet. Og du behøver ikke å stoppe prosessen under kalibrering."

Tommy Mikkelsen, Metrolog
Chr. Hansen

Utfordringen

Både svært nøyaktig temperaturkontroll og svært rask respons for temperaturendringer er viktige for den effektive og trygge produksjonen av bakteriekulturer, som brukes i sure melkeprodukter som yoghurt og andre typer næringsmidler. Under UHT-behandlingen (ultrahøy temperatur) må temperaturen være over 139˚C (282°F). Hvis ikke må produktpartiet i verste fall kanskje destrueres.

Vår løsning

Tommy Mikkelsen utførte omfattende testing av iTHERM TM411-temperatursensoren med overbevisende resultater. Den uovertrufne responstiden muliggjør kontinuerlig prosessovervåking og gjør det mulig å opprettholde en jevn temperatur innenfor et svært lite område. Testene viste også at den forutsigbare negative påvirkningen av termobrønnen for den helhetlige nøyaktigheten nesten ikke var identifiserbar. Slik kan rekalibreringen som påkrevd for dette viktige instrumentet, utføres uten å forstyrre prosessen-

Sikker sterilisering påkrevd

I UHT-prosessen blir et medium utsatt for temperaturer over 139°C (282°F) i en definert tidsperiode. Sikker sterilisering kan kun garanteres hvis temperaturen aldri faller under minimumstemperaturen. Hvis temperaturen faller og kommer i nærheten av den påkrevde minimumstemperaturen, er det nødvendig med rask respons fra styringssystemet for å motvirke temperaturfallet. Forutsetningen for denne reaksjonen er en temperatursensor med en svært rask responstid.

©Endress+Hauser

Uovertruffen responstid for kvalitetsforbedring

Tommy Mikkelsen har utført responstidstester med ulike temperatursensorer som viste at iTHERM QuickSens-teknologi kunne redusere responstidene med over 50 % sammenlignet med tidligere sensorer! “Det nye iTHERM TM411-termometeret fra Endress+Hauser med QuickSens-teknologi er det perfekte valget for dette bruksområdet", sier Tommy Mikkelsen. "Den uovertrufne responstiden muliggjør kontinuerlig prosessovervåking og gjør det mulig å opprettholde en jevn temperatur innenfor et svært lite område."

Den minimale påvirkningen av termobrønnen

En termobrønn er den delen av termometeret som har den faktiske sensoren (eller innlegget) og beskytter den mot tøffe produksjonsforhold. Denne ekstra barrieren mellom sensoren og prosessmediet påvirker vanligvis termometerets ytelse på en negativ måte. For å tallfeste denne anslåtte negative påvirkningen på måleytelsen har Tommy Mikkelsen utført testkalibreringer både med og uten termobrønn: Målte avvik er under 0,1 ˚C – uavhengig av om det var termobrønn eller ikke!

En termobrønn forseglet inne i en hygienisk næringsmiddelprosess ©Endress+Hauser

Rekalibrering gjort enklere

Bruk av termobrønner gir en bemerkelsesverdig fordel: Under rekalibreringen kan prosessen holdes stengt når termobrønnen forblir i anlegget mens sensoren fjernes for kalibrering. Fjerning av sensoren for rekalibrering er svært enkelt: Den såkalte QuickNeck muliggjør fjerning uten verktøy av hele den øvre delen av sensoren fra termobrønnen med kun en vrimanøver. Du behøver ikke å åpne huset eller koble fra noen kabler – det er enkelt, trygt og raskt.

©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende