Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Lasting og lossing av lastebiler og jernbanevogner

Standardiserte skidmonterte «plug-n-play»-målesystemer for kjøp og salg-installasjoner

Ved terminaler og depoter for olje, gass og kjemikalier blir svært kostbare produkter som for eksempel lette hydrokarboner mottatt, kjøpt, lagret, behandlet, distribuert og solgt. Det betyr at hver enkelt transaksjon innebærer en viss grad av usikkerhet. Sikkerhet, nøyaktighet, robusthet, datapålitelighet og datakonsolidering er en nødvendighet. Vi kan bidra til å innfri både dine og kundenes resultatforventninger så vel som øke fortjenesten med våre måleskids for lasting (LMS) for kjøp og salg-applikasjoner.

Standardiserte skids utformet og bygd med stor ekspertise

Våre standardløsninger består av moduler som kan velges fritt for å sette sammen en komplett custody-målepakke som er MID-godkjent for å dekke repeterbare prosesser som:

 • Lasting (LMS080) og lossing (OMS080) av lastebiler

 • Lasting (LMS100) og lossing (OMS100) av jernbanevogner

 • Lasting av skip (LMS150)

 • Lasting av LPG-tankbiler og dampgjenvinning (LPG080)

 • Modulbaserte blandeledninger

Fordeler

 • Standardiserte og repeterbare løsninger som sikrer kortere leveringstider og konkurransedyktige priser samtidig med at kvaliteten holdes på et høyt nivå

 • System som er fullt kompatibelt med vår programvare for terminal- og beholdningsstyring

 • Tidsbesparelser med enkel installasjon og idriftsettelse takket være komplette konstruerte og monterte skids

 • Betydelig kostnadsreduksjon på grunn av stor Coriolis-nøyaktighet

 • Lave vedlikeholdskostnader basert på slitasjefri måling og lave rekalibreringskostnader takket være Coriolis-målernes langvarige stabilitet

 • Lavere trykktap enn med positiv fortrengning-målere, noe som gir mye raskere lasting/lossing

Kompatibel for en mer omfattende løsning

LMS-familien er kompatibel med hele utvalget vårt av beholdningsstyringsløsninger, slik at vi kan være en totalleverandør for depotet eller terminalen:

 • Tankmåling og beholdningsovervåkning

 • Terminalautomatisering

 • System for automatisk forhindring av overfylling

 • Konsolidering, visualisering og overføring av data

Vi utvikler gjerne tilpassede versjoner for å dekke ulike bruksområder (f.eks. tungolje) og prosesser (f.eks. høy eller lav temperatur) samt ulike spesifikke godkjenninger eller spesifikasjonskrav (f.eks. UL. CUS, GOST osv.).

Kjøp og salg-godkjenninger

Systemene er sertifiserte i henhold til internasjonalt anerkjente og aksepterte standarder som:

 • Metrologisk godkjenning MID-005 klasse 0.5 modul B+F

 • Godkjenning for fullstendig MID-EC-undersøkelse for komplett måleskid

 • Systemene utformet for å oppfylle API MPMS-krav

Lokale normative eller kundespesifikke krav kan evalueres og inkluderes i utformingen

Bruksområder

 • Standardisert kjøp og salg-målesystem for lasting av dieseltankbiler + TAS ©Endress+Hauser

  Standardisert kjøp og salg-målesystem for lasting av dieseltankbiler + TAS

 • Lossesystem for dieseltankbiler MID-godkjent ©Endress+Hauser

  Lossesystem for dieseltankbiler MID-godkjent

 • Lasteplass for LPG-tankbiler ©Endress+Hauser

  Lasteplass for LPG-tankbiler

 • Standardisert målesystem for lasting av LPG-tankbiler ©Endress+Hauser

  Standardisert målesystem for lasting av LPG-tankbiler

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk