Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Energiløsninger for trykkluftsystemer i smart-skala

Reduser kostnadene med bedre systemytelse

Trykkluftsystemer er komplekse systemer som ofte "vokser over tid". Konstant overvåkning av trykkluftsystemet ved hjelp av meningsfulle KPI-er holder operatører, systemansvarlige og ledelsen oppdatert og gjør konstruktiv energistyring mulig. Opptil 85 % av de totale kostnadene for et trykkluftsystem er energikostnader, og derfor lønner det seg å investere i måle- og systemutstyr. Vi hjelper deg til å nå dine mål med våre smarte energiløsninger for trykkluftsystemer.

Kompressorens effekt

Nøkkelen for å evaluere kompressorens ytelse er det spesifikke strøm- eller luftforbruket. Dette danner grunnlaget for:

 • benchmarking av kompressorer og optimering av bruk

 • optimering av styringssystemet/belastningprofil

 • evaluering av forbedringer av system/ytelse

Kompressorens strømforbruk brukes for å beregne effekten, men indikerer også belastnings-/tomgangstider. Dette har stor betydning for energikostnadene. Trykket er en annen parameter som er svært viktig for kompressorens og systemets ytelse.

Systemutjevning og lekkasje

I et typisk anlegg vil 20‒30 % av den totale produksjonskapasiteten for trykkluft gå tapt på grunn av lekkasjer.I systemer med godt vedlikehold kan dette tapet reduseres til under 10 %. Ved å bruke strømningsmåling ved ulike punkt i luftsystemene kan utjevning brukes for å beregne lekkasjetapet "i tide" og dermed:

 • påvise og reparere brudd eller lekkasjer

 • unngå driftstap

 • unngå lenger kjøretid for kompressoren

 • redusere vedlikehold og unngå tilfeldig driftsstans

 • unngå å tilføre unødvendig kompressorkapasitet

Luftforbruk

Allokering av energibruk til spesifikke områder og prosesser er en av nøkkelfaktorene i energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forutsetning for et transparent regnskap. Den nøyaktige målingen av luftforbruket per produktenhet er også nyttig for å optimere produksjonsprosessene. Dataene egner seg dessuten for evaluering av klimaspor.

Systematisk analyse

For å bedre trykkluftsystemets ytelse må man analysere systemet systematisk både med hensyn til tilgang og etterspørsel. Dette er en nødvendig forutsetning for alle typer kostnadsreduksjoner gjennom energistyring.
Definer riktige KPI-er som lar deg evaluere:

 • kompressorens effekt

 • systemutjevning og lekkasje

 • spesifikt energiforbruk

Dette er en nødvendig forutsetning for energistyring og kostnadsreduksjon.

 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte emner

Referanser

 • Firmalogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnia og Hercegovina produserer varme valsede produkter (armeringsjern, vaierstaver, vaiernett, gitterdragere, klassiske byggearmering) hovedsakelig for Balkan, EU og nordafrikanske markeder.

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk