Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Energiløsninger for varmeanlegg i smart-skala

Konstant overvåkning av varmeanlegget fryser energikostnadene

En rekke industrispesifikke varmeprosesser og -teknologier krever individuelle tilnærminger og målinger for å kunne evaluere og bedre systemets ytelse. Kjeler og oljebrennere er typiske kilder til energitap på grunn av ineffektiv forbrenning, feil drift og dårlig vedlikehold. Effektmåling er den enkleste metoden for å evaluere slike tap.

Varmeanleggets yteevne

Ved å overvåke parametre som brenselforbruk, forbrenningsluft, forbrenningsgassens temperatur eller varmeenergiens overføringshastighet, kan følgende elementer ved varmeproduksjonen evalueres:

 • identifisering, kvantifisering og allokering av tap i systemet, f.eks. på grunn av tomgang eller delbelastning av forbrenningsovnen

 • benchmarking av kjeler, konsumenter og optimering av bruk

 • minimering av vedlikeholdskostnader og driftsstans

 • kvantitative målinger, f.eks. forvarming av forbrenningsluft

Spesifikt energiforbruk

Allokering av energibruk til spesifikke områder og prosesser er en av nøkkelfaktorene i energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forutsetning for et transparent regnskap. Den nøyaktige målingen av varmeenergiforbruket per produktenhet eller per m³ og år er også sentral for å kunne estimere systemets yteevne, og er nyttig for å optimere produksjonsprosessene. Belastningene som har betydelig relevans for kostnadene, kan fremheves. Dataene egner seg dessuten for evaluering av klimaspor.

Viktige kilder til energitap

Prosessvarmeanlegg omfatter forbrenningssystemer som kjører på fossilt brensel og biomasse, samt elektriske systemer, utvekslings- og gjenvinningssystemer. Man kan oppnå betydelig energisparing ved å overvåke disse komponentene og systemytelsen.
Definer riktige KPI-er som lar deg evaluere:

 • varmeanleggets yteevne

 • spesifikt energiforbruk

Dette er en nødvendig forutsetning for energistyring og kostnadsreduksjon.

Bruksområder

 • Kjelebrenner dampgenerering med Micropilot M ©Endress+Hauser

  Varmesystem med kjelebrenner for dampgenerering

 • Lava som flyter ut i havet ©Endress+Hauser
 • Ingeniør ser ut over fabrikken ©Endress+Hauser
 • Operatør ved en Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

  enkel betjening av en Memograph M RSG40

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte emner

Referanser

 • Firmalogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnia og Hercegovina produserer varme valsede produkter (armeringsjern, vaierstaver, vaiernett, gitterdragere, klassiske byggearmering) hovedsakelig for Balkan, EU og nordafrikanske markeder.

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk