Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Heartbeat-teknologi

Tar pulsen på målingene dine

Ønsker du å øke oppetiden og redusere kostnadene til anlegget ditt? Heartbeat-teknologi garanterer permanent diagnostikk og verifisering uten avbrudd i prosessene. Det sikrer en kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen. Et bredt spekter av Endress+Hauser-instrumenter med Heartbeat-teknologi er tilgjengelig. De kombinerer diagnostikk, verifisering og overvåkningsfunksjoner for prosessoptimalisering .

Heartbeat-teknologi for mengde-, nivå-, analyse- og temperaturinstrumenter

Heartbeat-teknologi – diagnostikk, verifisering, overvåkning ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Heartbeat-diagnostikk

    Standardiserte diagnostikkmeldinger med tydelige instruksjoner gir et effektivt og statusorientert vedlikehold. Instrumentet har permanent selvdiagnostikk, noe som gir sikker anleggsdrift med utvidede verifiseringssykluser.

  • Heartbeat-verifisering

    Du oppnår dokumenterte verifiseringsresultater med en veiledet verifiseringsprosedyre uten avbrudd i prosessene. Den automatisk genererte verifiseringsprotokollen støtter dokumentasjonen som er nødvendig i henhold til gjeldende lover, regler og standarder.

  • Heartbeat-overvåkning

    Det er enkelt å registrere trender for forebyggende vedlikehold med det medfølgende instrumentet og prosessdataene. Med en kombinasjon av instrument og prosessparametre kan du analysere optimaliseringen av målprosessen.

Instrumenter med Heartbeat-teknologi utvider utprøvingssykluser betydelig og leverer standardiserte diagnostikkmeldinger for økonomisk vedlikehold. Verifiseringen skjer direkte i målepunktet uten avbrudd i prosessen for å redusere verifiseringsarbeidet. Overvåkningsdata gjør det mulig å utføre forebyggende vedlikehold for ytterligere optimalisering av prosessen. Heartbeat-teknologi gir enklere og bedre kontroll over målepunktene.