Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Termolommer og beskyttelsesrør

Termolommer og beskyttelsesrør for temperatursensorer i ulike industriinstallasjoner

Termolommen er den prosessvætede delen av termometeret. Termolommer er i utgangspunktet delt inn i beskyttelsesrør av sveisede rør og termolommer av stangstål.
I mange tilfeller kan ikke termometre settes direkte inn i mediet, men krever beskyttelse mot tøffe prosessbetingelser. I tillegg gjør termolommen det mulig å skifte ut måleinnsatsen uten å forstyrre prosessen.

Porteføljebeskrivelse

Vår store portefølje av termolommer og beskyttelsesrør inneholder:

  • Prosesskoblinger med gjenger, klemringskoblinger og flenser for hygieniske og alle øvrige installasjoner

  • Fabrikkproduserte termolommer

  • Termolommer i stangstål

Beskyttelsesrør for industriell termolomme TT511 ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Øker måleinnsatsens livssyklus ved å beskytte mot prosesspåvirkning

  • Mulig å skifte ut måleinnsats under prosessbetingelser

  • Mekanisk stabilitet mot trykk og flow