Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hygieniske termometre

Hygieniske termometre for sterile installasjoner i næringsmiddel- og livsvitenskapsindustriene

De innovative termometrene i den kompakte og modulære hygieniske serien er utviklet for å oppfylle kravene til næringsmiddel- og livsvitenskapsindustriene og overholde de strengeste kvalitetskrav. For første gang kan vi tilby en omfattende, global produktportefølje med et stort utvalg prosesskoblinger, transmittere og ytterligere konstruktive varianter. Alle produkter – både for metriske og imperiske mål – er tilgjengelige med relevante internasjonale godkjenninger.

Porteføljebeskrivelse

Vår portefølje med hygieniske termometre inneholder:

  • Kompakte eller modulære termometre med eller uten display

  • Termometre med eller uten transmitter

  • Stort utvalg prosesskoblinger (klemme, metalliske forseglingssystemer, påsveiset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemringskoblinger, ...)

  • Sensorene med raskest responstid (t90s: 1,5 s) for optimal prosesskontroll

  • Sensorer med uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for best mulig anleggssikkerhet

iTHERM TM411 Innovativt, avansert modulært RTD-termometer ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • iTHERM QuickSens: raskest responstid (t90s: 1,5 s) for optimal prosesskontroll

  • iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrasjonsmotstand (> 60 g) for best mulig anleggssikkerhet

  • iTHERM QuickNeck: tids- og kostnadsbesparelser på grunn av enkel rekalibrering som ikke krever verktøy

  • Over 50 hygieniske prosesskoblinger er tilgjengelige

  • Internasjonal sertifisering: eksplosjonsvern per ATEX/IECEx, hygienestandarder i henhold til 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE-sertifikat for egnethet