Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Temperaturtransmittere

Temperaturtransmittere for alle industriinstallasjoner

Oppgaven til en temperaturtransmitter er å transformere temperaturfølerens signal til et stabilt og standardisert signal. Moderne transmittere som bruker digital teknologi, gjør mer enn bare det: de er intelligente, fleksible og gir høy målenøyaktighet. De er en viktig del av målekjeden som kan forbedre sikkerheten og effektiviteten i prosessen.

Porteføljebeskrivelse

Vår store portefølje av modulære industritermometertransmittere inneholder:

  • DIN skinnemonterte temperaturtransmittere for panelinstallasjon

  • Hovedtemperaturtransmittere for direkte installasjon i termometerendelukkinger

  • Felttemperaturtransmittere for direkte tilkobling i prosessområdene

  • Temperaturtransmittere for områder med eksplosjonsfare

  • Temperaturtransmittere tilgjengelige for alle relevante kommunikasjonsprotokoller: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ eller programmerbare via PC

iTEMP TMT82 temperaturtransmitter ©Endress+Hauser
iTEMP TMT72 temperaturtransmitter ©Endress+Hauser

De konfigurerbare transmitterne overfører ikke bare konverterte signaler fra motstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC). De overfører også motstands- (Ω) og spenningssignaler (mV). For å oppnå høyest mulig målepresisjon lagres lineariseringskarakteristika for hver sensortype i transmitteren.

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Trygg drift i farlige områder, internasjonale godkjenning FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx

  • Diagnostikkinformasjon i henhold til NAMUR NE 107

  • Optimalisering av målenøyaktigheten ved sensor-transmitter-tilpasning

  • Høy målepunkttilgjengelighet ved bruk av sensorovervåkningsfunksjoner

  • Hurtig kabling uten verktøy ved hjelp av fjærende kabelskoteknologi (tilleggsutstyr)