Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct
Temperaturtransmittere for industriinstallasjoner

Temperaturtransmittere

Temperaturtransmittere for alle industriinstallasjoner

Temperaturtransmitterens oppgave er å omforme sensorsignalet til et stabilt og standardisert signal. Tidligere ble transmittere konstruert ved hjelp av analog teknologi. I mellomtiden har imidlertid digital teknologi fått aksept fordi det gir bedre målenøyaktighet og samtidig høyere fleksibilitet, forbedret sikkerhet og stabile kostnader.
I tillegg kan målenøyaktigheten i moderne transmittere forbedres ved hjelp av programvare for sensor-transmitter-tilpasning.

Temperaturtransmittere

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Gå til Applicator

Porteføljebeskrivelse

Vår store portefølje av modulære industritermometertransmittere inneholder:

 • DIN skinnemonterte temperaturtransmittere for panelinstallasjon

 • Hovedtemperaturtransmittere for direkte installasjon i termometerendelukkinger

 • Felttemperaturtransmittere for direkte tilkobling i prosessområdene

 • Temperaturtransmittere for områder med eksplosjonsfare

 • Temperaturtransmittere tilgjengelige for alle relevante kommunikasjonsprotokoller: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ eller programmerbare via PC

 • iTEMP TMT82 temperaturtransmitter ©Endress+Hauser

De konfigurerbare transmitterne overfører ikke bare konverterte signaler fra motstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC). De overfører også motstands- (Ω) og spenningssignaler (mV). For å oppnå høyest mulig målepresisjon lagres lineariseringskarakteristika for hver sensortype i transmitteren.

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

 • Trygg drift i farlige områder, internasjonale godkjenning FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx

 • Diagnostikkinformasjon i henhold til NAMUR NE 107

 • Optimalisering av målenøyaktigheten ved sensor-transmitter-tilpasning

 • Høy målepunkttilgjengelighet ved bruk av sensorovervåkningsfunksjoner

 • Hurtig kabling uten verktøy ved hjelp av fjærende kabelskoteknologi (tilleggsutstyr)

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk