Brakett for egenvektsmåling FHG61

Produktbilde av: FHG61

For radiometrisk egenvektsmåling
på rørlinjer.
Gammapilot M FMG60
(NaI-/PVT-scintillator 200/400mm)
kildebeholder QG020/QG100

Dokumenter / håndbøker / programvare