Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser er rustet for fremtiden

Kjærlighetserklæring: Selskapet skaper mer rom for produksjon av mengdemålingsteknologi og utvikling av industri 4.0-løsninger.

Publiseringsdato: 01.07.2022

Endress+Hauser Flow – kompetansesenteret for mengdemålingsteknikk

-

I over 45 år har Endress+Hauser Flow opparbeidet seg en topp-posisjon blant produsentene av mengdemålingsinstrumenter for væske, gass og damp. Selskapet støtter kundene med moderne, skreddersydde måleinstrumenter – fra kommunikative individuelle målepunkter til komplette løsninger for overordnede prosess-styringssystemer – og sysselsetter mer enn 2340 personer på syv lokasjoner i Reinach (Sveits), Cernay (Frankrike), Greenwood (USA), Aurangabad (India), Suzhou (Kina), Itatiba (Brasil), Coburg og Freising (begge i Tyskland).

Endress+Hauser er stadig i vekst. I løpet av de fem siste årene har antallet av medarbeidere på anlegget i Reinach (i kantonen Basel-Landschaft) økt med 20 prosent og teller nå over 2000 personer.

Parallelt med dette er de produserte stykktallene betraktelig forhøyet, og porteføljen av digitale løsningen er utvidet. For samtidig å oppfylle de nye kravene til arbeidsmiljø, utdanningsplasser og digitalisering har denne ekspertbedriften innen måle- og automatiseringsteknikk investert 60 millioner sveitsiske franc i den nye campusen.  

Råbyggarbeidene begynte i 2019, og innvielsen finner sted 1. juli: Endress+Hauser har oppført en rundt 150 meter lang bygning i Reinach. En åpen plass og en eksisterende bygning i Kägenstrasse er tatt med i planleggingen. Det ekstra nyttearealet er på over 25 000 kvadratmeter – noe som tilsvarer ca. fire fotballbaner. Til sammen er det gått med blant annet ca. 19 000 kubikkmeter betong og 2200 tonn armeringsstål til byggingen.

Nybygget huser Endress+Hauser Flow, kompetansesenteret for mengdemålingsteknikk, samt Endress+Hauser Digital Solutions, som har ansvaret for alle saker i konsernet som er knyttet til digital kommunikasjon og automatiseringsløsninger. De første medarbeiderne har allerede flyttet inn.

Produksjonsutvidelse og ekstra arbeidsplasser

Med dette nybygget møter Endress+Hauser den vedvarende etterspørselen etter høykvalitets mengdemålingsinstrumenter og løsninger for Tingenes industrielle Internett (IIoT) i prosessindustrien. Væsker og gasser må stadig registreres, måles og faktureres mer nøyaktig. Grunnen til dette er blant annet de stadig strengere lovbestemmelsene og de globalt voksende kravene til kvalitet og miljøvern.

Endress+Hauser Flow har reagert på denne utviklingen, utvidet porteføljen og fordoblet stykktallene de siste årene. Som følge av dette har man fått en konstant utvidelse av produksjonen og flere arbeidsplasser. Med sin nyeste investering kommer familiebedriften med en tydelig kjærlighetserklæring til Reinach respektive Basel-regionen, hvor konsernet er dypt rotfestet.

Fokus på samarbeid

På grunn av utvidelsen skal ca. 1050 medarbeidere fra alle bygninger flytte på seg. Det ekstra arealet sørger for mer arbeidsrom som utnyttes kollektivt. "I forbindelse med 'New Work' innfører vi 'Activity Based Working' – det vil si aktivitetsbasert kontor. Det skal være forskjellige arbeidsområder for forskjellige aktiviteter. Da kan medarbeiderne velge en plass som egner seg best for den aktuelle oppgaven", sier Mirko Lehmann, sjef for Endress+Hauser Flow.

Spesielle coworking-soner som "Innovation Labs" eller prosjektsoner byr også på muligheten for at forskjellige avdelinger kan samarbeide på et prosjekt over et lengre tidsrom. Medarbeiderne kan velge fritt mellom fast eller delt arbeidsplass. Lyse, hyggelige rom og moderne infrastruktur har også en positiv innvirkning på arbeidsklimaet.

Læringsfremmende utdanningsområder

For Endress+Hauser betyr det å ruste seg for fremtiden også å investere i morgendagens medarbeidere. Nybygget innlemmer utdanning i hjertet av bedriften og byr på tilstrekkelig med plass til læringsfremmende områder med verksteder, laboratorier og undervisningsrom.

Dermed kan man øke antallet av lærlingeplasser og yrker. Hittil er det blitt utdannet 43 lærlinger fordelt på åtte yrker, fra august skal det være 50 lærlinger fordelt på elleve yrker. Antallet skal økes videre i løpet av de neste fem årene.

Dessuten kan ca. 4000 besøkende i året glede seg til det nye omvisnings- og besøkskonseptet. Ved siden av resepsjonen i nytt design omfatter det også et nytt besøkssenter med det integrerte opplevelsessenteret "Flow Experience". Der kan man oppleve merkevaren Endress+Hauser samt porteføljen for mengdemålingsteknikk på over 2000 kvadratmeter allerede før den egentlige omvisningen på anlegget.

Bærekraftig energikonsept

Endress+Hauser bruker også nybygget til å bringe sin stadige økonomiske vekst enda mer i overensstemmelse med økologisk og sosialt ansvar. Med henblikk på målet for Endress+Hauser Flows bærekraftstrategi om å drifte bygningene i Reinach CO2-nøytralt innen 2030, legges det stor vekt på klimavennlig drift.

Energikonseptet omfatter for eksempel å lagre spillvarme i en akkumulatortank med sjikting for varmtvann, hvorpå spillvarmen brukes til oppvarming. I tillegg har man en omfattende energiovervåkning med måleinstrumenter fra bedriftens egen portefølje, som bidrar til konstant optimering av bygningsdriften.

På taket av nybygget er det installert svære solcellepaneler. De gir en effekt på 365 kilowatt-peak og dekker dermed strømforbruket til omtrent 75 eneboliger i året​. I Reinach har Endress+Hauser nå en solcellepanelflate på til sammen 3700 kvadratmeter, med ca. én megawatt-peak. Dermed blir bedriften en av de største solstrømprodusentene i Basel-regionen.

I tillegg er det satt opp to bikuber og plantet bievennlige blomster på taket. Prosjektet er et bidrag til å opprettholde artsmangfoldet, ettersom disse små insektene regnes som de viktigste pollenbærerne i Sentral-Europa.

Nedlastinger

    EH_2022-01-07_Reinach.zip

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt