Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vannovervåkning redder liv

Pålitelig prosesskontroll er essensielt for å oppnå det korrekte "fingeravtrykket" av vann.

Vann anses i stadig større grad som et verdifullt produkt i de fleste land. Derfor er det en stadig nedgang i aksepten for sløsing med vann, og behovet for å kontrollere vannkvaliteten øker. Dette krever bedre og mer pålitelig kontroll av drikkevannet vårt.

Fordeler

 • Rask idriftsetting

 • Plug-and-Play-løsning for enkel tilpasning til eksisterende systemer

 • Rask reaksjon på endringer på grunn av liten rørstørrelse (1 l/min), kombinert med sensorer i serierekkefølge, mengden vann minimeres

 • Beste tilgjengelige signalstabilitet (lav langvarig drift)

 • Kostnadsbesparelser på grunn av lavt vedlikehold

 • Utprøvd og testet, brukt i mange løsninger

Høy kvalitetsbevissthet

Vannet kontrolleres ved "kritiske kontrollpunkter" (CCP-er) for å forsikre at det har høyest mulig kvalitet ut av springen hos kunden. CCP-er befinner seg som regel ved de mest relevante punktene i anleggets prosess, ved utløpet og på dedikerte posisjoner i distribusjonsnettverket, og brukes til å oppdage farlige situasjoner i vannproduksjonen og -distribusjonen slik at det kan settes i gang mottiltak om nødvendig. Eksempel: Vann av høy kvalitet har vanligvis lav turbiditet, og derfor mindre risiko for sykdommer forårsaket av bakterier.

Enkelt og pålitelig med analysepaneler for drikkevann

©Endress+Hauser

Ved overvåkning av drikkevann er pålitelighet og høy måleytelse essensielt. Derfor vil Endress+Hausers drikkevannpaneler gi deg en stor fordel. Kombiner alle de nødvendige måleparametrene, f.eks. turbiditet, fritt klorin, pH eller ledeevne.

Gjør nytte av fordelene i Memosens-teknologien

Den intelligente og robuste Memosens-teknologien gir sporbarhet, dokumentasjon av målekvalitet og maksimal tilgjengelighet. Flerkanals- og multiparametertransmitteren Liquiline CM44x administrerer alle sensorer på en enkel og sikker måte, takket være det enhetlige driftskonseptet som brukes i alle Memosens-sensorer.

Sensorer for trygt drikkevann

©Endress+Hauser

Analysepaneler for drikkevann inneholder vanligvis sensorer i en hygienisk design som følger:

 • Fritt klorin: CCS142D

 • pH: Memosens CPS31D

 • Turbiditet: Turbimax CUS52D

 • Ledeevne: Condumax CLS21D

 • Nitrat/SAK: Viomax CAS51D

 • Oppløst oksygen: COS21D

Husk: Du kan oppnå et tryggere anlegg ved å overvåke kvaliteten på kritiske kontrollpunkter på anlegget, ved hjelp av pålitelige analysepanelløsninger fra Endress+Hauser.

Vannovervåkning med analysepanelløsning. ©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende