Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Vannovervåkning redder liv

Pålitelig prosesskontroll er essensielt for å oppnå det korrekte "fingeravtrykket" av vann.

Vann anses i stadig større grad som et verdifullt produkt i de fleste land. Derfor er det en stadig nedgang i aksepten for sløsing med vann, og behovet for å kontrollere vannkvaliteten øker. Dette krever bedre og mer pålitelig kontroll av drikkevannet vårt.

Fordeler

 • Rask idriftsetting

 • Plug-and-Play-løsning for enkel tilpasning til eksisterende systemer

 • Rask reaksjon på endringer på grunn av liten rørstørrelse (1 l/min), kombinert med sensorer i serierekkefølge, mengden vann minimeres

 • Beste tilgjengelige signalstabilitet (lav langvarig drift)

 • Kostnadsbesparelser på grunn av lavt vedlikehold

 • Utprøvd og testet, brukt i mange løsninger

Høy kvalitetsbevissthet

Vannet kontrolleres ved "kritiske kontrollpunkter" (CCP-er) for å forsikre at det har høyest mulig kvalitet ut av springen hos kunden. CCP-er befinner seg som regel ved de mest relevante punktene i anleggets prosess, ved utløpet og på dedikerte posisjoner i distribusjonsnettverket, og brukes til å oppdage farlige situasjoner i vannproduksjonen og -distribusjonen slik at det kan settes i gang mottiltak om nødvendig. Eksempel: Vann av høy kvalitet har vanligvis lav turbiditet, og derfor mindre risiko for sykdommer forårsaket av bakterier.

Enkelt og pålitelig med analysepaneler for drikkevann

Ved overvåkning av drikkevann er pålitelighet og høy måleytelse essensielt. Derfor vil Endress+Hausers drikkevannpaneler gi deg en stor fordel. Kombiner alle de nødvendige måleparametrene, f.eks. turbiditet, fritt klorin, pH eller ledeevne.

Gjør nytte av fordelene i Memosens-teknologien

Den intelligente og robuste Memosens-teknologien gir sporbarhet, dokumentasjon av målekvalitet og maksimal tilgjengelighet. Flerkanals- og multiparametertransmitteren Liquiline CM44x administrerer alle sensorer på en enkel og sikker måte, takket være det enhetlige driftskonseptet som brukes i alle Memosens-sensorer.

Sensorer for trygt drikkevann

Analysepaneler for drikkevann inneholder vanligvis sensorer i en hygienisk design som følger:

 • Fritt klorin: CCS142D

 • pH: Memosens CPS31D

 • Turbiditet: Turbimax CUS52D

 • Ledeevne: Condumax CLS21D

 • Nitrat/SAK: Viomax CAS51D

 • Oppløst oksygen: COS21D

Husk: Du kan oppnå et tryggere anlegg ved å overvåke kvaliteten på kritiske kontrollpunkter på anlegget, ved hjelp av pålitelige analysepanelløsninger fra Endress+Hauser.

 • Vannovervåkning med analysepanelløsning. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk