Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Reduser produksjonskostnader med fortykkeroptimalisering

Integrert online-overvåking forbedrer konsentratorytelsen

I fortykkerprosessen er det mange kritiske nøkkelindikatorer – og alle må måles på en nøyaktig og pålitelig måte. Utfordringen for kunden er å overvåke og styre alle dataene for å oppnå en effektiv fortykkingsprosess.

Fordeler

  • Redusert risiko for tankoverløp

  • Reduserte kostnader knyttet til dosering av flokkuleringsmiddel

  • Nøyaktige målinger av slammets understrømshastighet

  • Nøyaktig online-beregning av innholdet av faste stoffer

  • Bedre vannutnyttelse

Optimaliser ytelsen på fortykkeren

Fortykkingsprosessen er et grunnleggende trinn i separasjonsprosessene i moderne gruvevirksomhet. Fortykking handler om å separere suspenderte partikler fra en væske ved hjelp av bunnfelling. Seks målinger er avgjørende for å oppnå effektiv fortykkerstyring: bunnmassebeholdning, bunnivå, tett og flow på understrøm, dosering av flokkuleringsmiddel og klarhet på overflyt. Da det er mye smuss på slike anlegg, er slike målinger ikke enkle å utføre, og det kreves at utstyret velges og installeres med stor omhu.

Finn instrumenteringen som passer best

For beste mulige resultater i fortykkingsprosessen tilbyr Endress+Hauser en integrert pakke som optimaliserer konsentratoreffektiviteten. Den anbefalte kombinasjonen av hovedinstrumenter (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D og Oxymax COS51D) gjør hele forskjellen. Dessuten støtter vår altomfattende serviceportefølje deg lokalt i å ivareta anleggets driftsikkerhet.

Tilføring av fortykker i gruveprosessen ©Endress+Hauser
Fortykker i gruveprosessen. © Endress+Hauser