Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hovedstyret endres hos Endress+Hauser

Endress+Hauser-gruppen gjør utskiftninger i ledelsen

Dr. Gerhard Jost, medlem av hovedstyret, gikk av med pensjon ved utgangen av 2015. Dr. Manfred Jagiella har sluttet seg til gruppens øverste administrasjon. 1. juni 2016 vil Michael Ziesemer flytte til selskapets representantskap. På samme tidspunkt vil dr. Andreas Mayr ta over ansvaret i hovedstyret.

Gerhard Jost ble i 2000 utnevnt til administrerende direktør for Endress+Hauser Flowtec, spesialist innen mengdemåling. Han sluttet seg til hovedstyret i 2009, der han var ansvarlig for produksjon og logistikk. Siden 2014 har han fokusert på disse oppgavene som medlem av gruppens ledelse. Etter 15 år gikk Gerhard Jost av med pensjon den 31. desember 2015. "Vi skylder Jost stor takk for hans prestasjoner og engasjement", understreket Klaus Endress, president i representantskapet.

Michael Ziesemer begynte i Endress+Hauser i 1981. Han ble administrerende direktør for kompetansesenteret for nivå- og trykkmålingsteknikk i Maulburg, Tyskland i 1992. I 1996 overtok han ledelsen av det tyske salgssenteret i Weil am Rhein. Siden 1999 har han vært aktiv i gruppens ledelse, og han sluttet seg til hovedstyret i 2002.

Michael Ziesemer, som har fungert som administrerende direktør og visepresident siden 2008, vil avslutte sitt medlemskap i hovedstyret den 31. mai 2016. "Vi gleder oss over at Ziesemer vil bidra med sin kunnskap og erfaring i vårt representantskap i fremtiden", sa Klaus Endress. 1. juni 2016 vil Michael Ziesemer erstatte dr. Klaus Eisele som slutter i styret etter 14 år.

Forsterkninger fra selskapets egne rekker

Manfred Jagiella sluttet seg til hovedstyret den 1. januar 2016. Han vil fortsette som administrerende direktør for væskeanalysespesialisten Endress+Hauser Conducta, med base i Gerlingen, Tyskland. 1. juni 2016 vil Andreas Mayr også slutte seg til hovedstyret. Han vil fortsette å overvåke kompetansesenteret for nivå- og trykkmålingsteknikk i Maulburg. "Vi kan være stolte over at vi har funnet to utmerkede etterfølgere fra våre egne rekker", understreket Klaus Endress.

Disse personalendringene gir oss mulighet til å slå sammen aktiviteter og omfordele ansvarsoppgaver i hovedstyret. Gruppens administrerende direktør Matthias Altendorf vil fokusere på produksjon, logistikk og bedriftsstrategi. Manfred Jagiella er ansvarlig for den analytiske virksomheten, mens Andreas Mayr vil overvåke gruppens markedsføring, teknologi og kommunikasjonsaktiviteter. Nikolaus Krüger, medlem av hovedstyret siden 2008, vil overta ansvaret for alle salgsaktivitetene til gruppen.

De øvrige medlemmene i hovedstyret – Roland Kienzler (HR), Pieter de Koning (IT), dr. Luc Schultheiss (økonomi og kontroll) og dr. Heiner Zehntner (juridisk avdeling) – vil være upåvirket av disse endringene og fortsette å overvåke sine respektive ansvarsområder.

Last ned pressemelding her

Endringer i hovedstyret til Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Fra venstre til høyre: dr. Manfred Jagiella, dr. Gerhard Jost, dr. Andreas Mayr, Michael Ziesemer

Kontakt