Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Overvåking av vannkvaliteten for lengre levetid på kraftverket

Minimer korrosjon og avskalling med Endress+Hausers SWAS-løsning (Steam / Water Analysis System)

Vannkvaliteten er en avgjørende faktor for å unngå korrosjon og avskalling i turbiner, kjeler og rør på kraftverk. Partikler i kjelens tilførselsvann og -damp forkorter levetiden på turbinene, noe som forårsaker kostbare reparasjoner eller utskiftninger. Dårlig vannkvalitet fører dessuten til ineffektive prosesser og gir økt vedlikeholdsarbeid.

Modulbasert system for alle vann- og dampsykluser i anlegget

©Endress+Hauser

Våre SWAS-paneler overvåker vannkvaliteten i kraftverket og opprettholder kontinuerlig sikkerheten på vanndampkretsen. Kritiske parametere som pH-verdi, konduktivitet eller natriumnivå måles pålitelig for å forhindre akkumulering av utfelling i varmevekslere, kjelrør og overhetere. Resultatet er at du får bedre prosesstyring, minimert nedetid og lengre levetid for anlegget. SWAS-løsningen vår er også modulbasert og skalerbar og kan tilpasses til alle dine behov.

Sanntidsovervåking og online-analyse

Ved hjelp av sanntidsovervåking av prosesser og online-analyse av damp og vann ved ulike punkter i kraftverkets sykluser kan du raskt reagere på uregelmessigheter i systemet. Eroderende og korroderende elementer oppdages på pålitelig måte, og det unngås ubalanse som fører til mekaniske skader. Måleverdiene som dokumenteres ved hjelp av instrumentene våre, er sikret mot «tukling». Dette er til din fordel hvis det oppstår garantitvister mellom deg og kjel- eller turbinleverandørene.

Hva er unikt ved SWAS-løsningen fra Endress+Hauser?

 • Bruksspesifikk løsning som kan tilpasses kundens behov

 • Kvalitetsinstrumentering for økt sikkerhet og effektivitet ved anlegget

 • Egnet for bruk med Memosens digitalteknologi for enkel kalibrering, pålitelige målinger og brukervennlig vedlikehold

 • Én sender for alle parametere mulig med Liquiline flerkanals styringsenheter

 • Modulbasert, skalerbar og enkel å ettermontere

 • Pålitelig og sikker drift i samsvar med ulike bransjestandarder

Kundeutsagn

«Endress+Hauser tilbyr allerede infrastrukturen for behov i endring ved moderne kraftverk takket være det modulbaserte systemet (flervariabel, flerkanals sender med Memosens og modulbaserte paneler). Enten det gjelder tilpasning til grunnbelastning, middels- eller toppbelastning eller oppgradering for flere parametere, betyr modulbasert fleksibilitet. Og dette impliserer Endress+Hauser.» - Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, Lead Engineer Chemistry

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende