Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser er tilfreds med resultatene

Regnskapsåret 2013: rekordhøye verdier for salg, fortjeneste og ansettelser

Endress+Hauser Group økte nettosalgene med ca. 7 % til over 1,8 milliarder euro i regnskapsåret 2013. Når det gjelder driftsoverskudd, fortjeneste før skatt og nettoinntekt, viste selskapet også en forbedring i forhold til foregående år.

"Vi er svært fornøyde med disse resultatene, særlig med hensyn til den sterke motvinden fra det utenlandske valutamarkedet", sier CFO Dr. Luc Schultheiss. Fremfor alt har valutaene fra vekstmarkeder og Japan stupt i verdi mot euroen. Endress+Hauser vil legge frem en detaljert årlig rapport under pressekonferansen i Basel 6. mai 2014.

Oppkjøp påvirker forretningstallene

Gruppens konsoliderte resultater har blitt påvirket av en rekke oppkjøp. I slutten av september 2013 overtok Endress+Hauser kontrollen over det tyske allmennaksjeselskapet Analytik Jena, som har spesialisert seg på laboratorieanalyseutstyr. Allerede i januar 2013 overtok Endress+Hauser dens tidligere representant i Indonesia, og i november fullførte gruppen overtakelsen av USA-baserte Kaiser Optical Systems, som produserer instrumenter for Raman-spektroskopi.

"Uten disse oppkjøpene ville Endress+Hauser Group bare ha vokst med ca. 5 % i 2013", forklarer Luc Schultheiss. I slutten av 2013 hadde Endress+Hauser 11 919 ansatte over hele verden – 1853 flere enn for ett år siden. Omtrent 1300 av disse stillingene skyldes selskapene som nylig har blitt en del av gruppen.

Kontakt

Nedlastinger