Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hvordan kan dere redusere vedlikeholdsutgiftene?

En løsning er å bytte til elektroniske målinger

På harpiksanlegget bruker dere nå mekaniske mengdemålere til å måle produksjonen av polymer. I tillegg til utfordringen med å styre viskositeten av harpiksen i blandeapparatet, må det også foretas regelmessig vedlikehold på utstyret. Det er nødvendig med hyppig rengjøring av filtre for å hindre at et tilstoppet mekanisk utstyr stopper hele prosessen. Vi kan hjelpe dere med den førsteklasses mengdemåleren Coriolis Promass 83l, som krever mindre vedlikehold og øker prosessikkerheten.

Ønsker du å høre hvordan dere kan redusere vedlikeholdsutgiftene?

Coriolis Promass 83I kan erstatte mekaniske mengdemålere og redusere vedlikeholdsutgiftene ©Endress+Hauser

Coriolis Promass 83I kan erstatte mekaniske mengdemålere og hjelpe dere med å redusere vedlikeholdsutgiftene

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende