Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Hvordan kan dere redusere vedlikeholdsutgiftene?

En løsning er å bytte til elektroniske målinger

På harpiksanlegget bruker dere nå mekaniske mengdemålere til å måle produksjonen av polymer. I tillegg til utfordringen med å styre viskositeten av harpiksen i blandeapparatet, må det også foretas regelmessig vedlikehold på utstyret. Det er nødvendig med hyppig rengjøring av filtre for å hindre at et tilstoppet mekanisk utstyr stopper hele prosessen. Vi kan hjelpe dere med den førsteklasses mengdemåleren Coriolis Promass 83l, som krever mindre vedlikehold og øker prosessikkerheten.

Ønsker du å høre hvordan dere kan redusere vedlikeholdsutgiftene?

Coriolis Promass 83I kan erstatte mekaniske mengdemålere og redusere vedlikeholdsutgiftene ©Endress+Hauser

Coriolis Promass 83I kan erstatte mekaniske mengdemålere og hjelpe dere med å redusere vedlikeholdsutgiftene