Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser Group hedrer oppfinnere

270 nye patentsøknader i 2015 er en ny rekord – egen patentavdeling i USA beskytter ny teknologi i andre land

År etter år investerer Endress+Hauser-gruppen over 7 prosent av sine globale salgsinntekter i forskning og utvikling. Et konsekvent høyt antall patentsøknader på alle områder innen måleteknologi er bevis på den solide innovasjonskraften i den sveitsiske familiebedriften.

“Med 270 søknader og 456 innvilgede patenter kan vi med glede meddele at vi nok en gang har overskredet fjorårets gode resultater,” sier Angelika Andres, leder for PatServe, Endress+Hausers avdeling for immateriell eiendom. “Utviklingen viser et høyt nivå av kontinuitet og en god spredning på tvers av alle våre nøkkelteknologier.”

Segmentet med sterkest vekst var analysesegmentet, hvor fjorårets strategiske oppkjøp (Analytik Jena, SpectraSensors, Kaiser Optical Systems) gjorde seg gjeldende. Antallet aktive immaterielle rettigheter i verden har i mellomtiden steget til 6552.

Gjennomsnittlig fire av fem oppfinnelsesbeskrivelser fra Endress+Hausers rekker sendes videre til patentkontoret. Mer enn halvparten av disse har global relevans og patenteres også i USA og i Kina. Det er kun ca. 30 prosent av alle patenter som oppnår relevans for virksomheten, ofte etter mange år, men de er svært viktige for gruppens vekst.

“De immaterielle rettighetene våre beskytter ikke bare enkeltoppfinnelser, men konsernet som en helhet,” forklarer Michael Ziesemer, COO i Endress+Hauser-gruppen. “Vår egen vidstrakte patentportefølje gjør oss mye bedre rustet til å avverge angrep fra konkurrenter.”

Nytt filialkontor i USA

Det passer godt inn i denne sammenhengen at PatServe åpner et nytt kontor i utlandet: Fra 1 april 2016 vil tre eksperter beskytte tekniske oppfinelser på anlegget Greenwood i Indiana hvor Endress+Hauser produserer instrumenter for måling av nivå, flow, trykk og temperatur.

Analyseteknologien til Endress+Hausers datterselskaper SpectraSensors (Houston, Texas), Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan) og Endress+Hauser Conducta (Anaheim, California) blir også beskyttet mot kopiering. Med ca. 600 medarbeidere innen produksjon og 250 i salg er USA blant Endress+Hausers viktigste markeder.

Hos virksomheten, som spesialiserer seg innen måling og automasjon, er det en tradisjon å hedre oppfinnere. Medarbeidere som har levert en patentsøknad, inviteres til det årlige Innovatørmøtet. Slik viser vi våre oppfinnere at vi setter pris på arbeidet de gjør,” sier Michael Ziesemer. Arrangementet i 2016 hadde over 300 gjester og fant sted 11. mars i utstillingssenteret i Mulhouse (F). Som tidligere år ble det under festlighetene utdelt priser til patenter av spesielt stor økonomisk betydning.

Endress+Hauser hedrer sine oppfinnere på Innovatørmøtet 2016 i Mulhouse, Frankrike. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser hedrer sine oppfinnere på Innovatørmøtet 2016 i Mulhouse, Frankrike.

Kontakt