Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser og Hahn-Schickard danner et fellesforetak

Endress+Hauser BioSense utvikler utstyr og metoder for raske molekylanalyser

Forbedret sikkerhet i næringsmiddelproduksjon og andre prosessapplikasjoner er det erklærte målet ved fellesforetaket mellom Endress+Hauser og Hahn-Schickard. For å oppnå dette har begge partnere stiftet Endress+Hauser BioSense GmbH med hovedkvarter i Freiburg i Tyskland. Foretaket har som mål å muliggjøre raske molekylanalyser på stedet for å påvise bakterie- eller viruskontaminasjon i vann og drikkevarer, genetiske modifikasjoner i mat eller kontaminert melk.

Hahn-Schickard, leverandør av forsknings- og utviklingstjenester, har i mange år samarbeidet nært med avdelingen for mikrosystemteknikk ved Universitetet i Freiburg for å utvikle hurtiganalysetester som kan påvise ekstremt små konsentrasjoner av smittsomme patogener ved hjelp av bærbare instrumenter. Fellesforetaket har nå som mål å overføre denne teknologien fra feltet medisinsk diagnostikk til applikasjoner innen industriell prosess og laboratorieautomasjon.

Innovativ gruppe

I løpet av de første månedene vil Endress+Hauser BioSense ha sin virksomhet i lokaler ved universitetet og Hahn-Schickard. Neste år flytter selskapet inn i universitetets innovasjonssenter, FRIZ, som for tiden er under oppføring på området som tilhører fakultetet for teknikk. Oppstarten vil dermed utvide Endress+Hausers aktiviteter i Freiburg, hvor utviklere allerede arbeider med ny sensorteknologi, biosensorer og Industry 4.0-løsninger.

Under utviklingen av utstyr og metoder for molekylanalyser for prosess- og laboratoriemiljøer vil Endress+Hauser BioSense arbeide tett med IST Innuscreen GmbH i Berlin, som også er en del av Endress+Hauser-konsernet. IST Innuscreen har en bred portefølje av produkter innen isolasjon av nukleinsyrer og molekyldiagnostikk og er blant annet leverandør av sett og analyser for PCR-diagnostikk.

Erfarent lederteam

Fellesforetaket eies 75 prosent av Endress+Hauser, mens de resterende 25 prosent eies av Hahn-Schickard. Dr. Nicholas Krohn, som har dybdekunnskap og erfaring innen feltet næringsmiddelanalyse, skal være daglig leder i det nye selskapet. Dr. Stefan Burger og dr. Martin Schulz, to langtidsansatte i Hahn-Schickard som tok doktorgradene sine på feltet molekylær diagnostikk ved Universitetet i Freiburg, utgjør resten av lederteamet.

Molekylanalyseløsninger for produktsikkerhet i næringsmiddelindustrien ©Endress+Hauser

Produktsikkerhet for næringsmidler er et applikasjonsfelt for molekylanalyseløsninger som utvikles av Endress+Hauser BioSense, et fellesforetak stiftet av Endress+Hauser og Hahn-Schickard.

Kontakt