Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Thermowell-beregning i Applicator

Online og offline beregningsverktøy for maksimal sikkerhet for krevende bruksområder

Med det nye Thermowell Sizing Tool kan du beregne belastningsmotstanden på et termometer under gitte prosessforhold. Du kan også hente frem informasjon om brukbarheten til en valgt Thermowell på temperaturmålepunktene. Dette verktøyet sikrer rask responstid under prosjektet.

Fordeler

 • Høy driftssikkerhet ved anlegget gjennom optimalt utformet måling

 • Maksimal sikkerhet for anleggsdriften

 • Avlastning under idriftsettelse gjennom sertifiserte styrketester

 • Hurtigoversikt over styrken på beskyttelsesslange

 • Mulig å utføre beregninger i samsvar med de mest brukte internasjonale standardene DIN 43772 og ASME PTC 19.3 TW2010

Enklere Thermowell-dimensjonering

I tillegg til en utvidet Thermowell materialdatabase, som inneholder 35 nye materialer, er databasen over prosessmedier en viktig funksjon i Thermowell Sizing Tool. I Sizing Tool kan du omregne måleenheter med et par klikk, og du kan også regne ut flowhastigheter i rør. Geometriske parametere i Thermowell-røret og de resulterende parameterne forklares enkelt og greit ved hjelp av korte hjelpetekster. Disse er også delvis illustrert.

Maksimal sikkerhet for krevende bruksområder

Anbefalt for krevende bruksområder, særlig i olje- og gassindustrien og kjemikalieindustrien, bruksområder med høye flowhastigheter og høyt prosesstrykk samt bruksområder der sikkerheten er kritisk.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende