Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Thermowell-beregning i Applicator

Online og offline beregningsverktøy for maksimal sikkerhet for krevende bruksområder

Med det nye Thermowell Sizing Tool kan du beregne belastningsmotstanden på et termometer under gitte prosessforhold. Du kan også hente frem informasjon om brukbarheten til en valgt Thermowell på temperaturmålepunktene. Dette verktøyet sikrer rask responstid under prosjektet.

Fordeler

  • Høy driftssikkerhet ved anlegget gjennom optimalt utformet måling

  • Maksimal sikkerhet for anleggsdriften

  • Avlastning under idriftsettelse gjennom sertifiserte styrketester

  • Hurtigoversikt over styrken på beskyttelsesslange

  • Mulig å utføre beregninger i samsvar med de mest brukte internasjonale standardene DIN 43772 og ASME PTC 19.3 TW2010

Enklere Thermowell-dimensjonering

I tillegg til en utvidet Thermowell materialdatabase, som inneholder 35 nye materialer, er databasen over prosessmedier en viktig funksjon i Thermowell Sizing Tool. I Sizing Tool kan du omregne måleenheter med et par klikk, og du kan også regne ut flowhastigheter i rør. Geometriske parametere i Thermowell-røret og de resulterende parameterne forklares enkelt og greit ved hjelp av korte hjelpetekster. Disse er også delvis illustrert.

Maksimal sikkerhet for krevende bruksområder

Anbefalt for krevende bruksområder, særlig i olje- og gassindustrien og kjemikalieindustrien, bruksområder med høye flowhastigheter og høyt prosesstrykk samt bruksområder der sikkerheten er kritisk.