Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser og Metso omorganiserer felles salg

Omgrupperingen gjelder selskapene i Sveits og Finland

Endress+Hauser-gruppen og Metso Automation Inc. omorganiserer sine salgs- og servicevirksomheter i Sveits og Finland med virkning fra 1. juli 2015. Begge selskapsgruppene vil fisjonere sine felles minoritetsposter i de respektive enheter og etablere egne dedikerte salgs- og serviceorganisasjoner for å betjene sine kunder.

Basert på de sterke markedsposisjonene oppnådd i løpet av de siste årene i både sveitsiske og finske markedsområder, forplikter Endress+Hauser og Metso seg til å fortsette å betjene sine kunder med egne salgs- og servicenettverk. Begge sider er enige om å fortsette å samarbeide tett med sikte på å gjøre overføringen av aktiviteter så enkel og smidig som mulig for sine kunder.

I Sveits vil minoritetsaksjebeholdningen for Metso Automation Inc. i Endress+Hauser Metso AG bli overført til Endress+Hauser innen 1. juli 2015. Salgs- og serviceselskapet vil bli omdøpt til Endress+Hauser (Schweiz) AG og fokusere utelukkende på Endress+Hausers tilbud til prosessindustrien. Metso vil fortsette å betjene det sveitsiske markedet med ventil- og pumpetilbud.

Endress+Hausers salgs- og servicevirksomhet i Finland vil gå inn i et nytt selskap med navnet Endress+Hauser (Finland) Oy innen 1. juli 2015. Dette selskapet vil fungere som Endress+Hausers eneste representasjon i landet. Metso vil fokusere på salg og service av Metsos mengdereguleringsløsninger til olje og gass, cellulose og papir, gruvedrift og annen prosessindustri. Minoritetseierskapet for Endress+Hauser (International) Holding AG i dagens Metso Endress+Hauser Oy vil bli overført til Metso.

Basert på sin nye strategi, som tidligere informert, vil Metso fortsette sin transformasjon til et mer fokusert industriselskap med tre forretningsområder – mineraler, aggregater og olje- og gassindustrien. Videre vil Metso tjene industrier som cellulose og papir, strøm og annen prosessindustri med sine mengdereguleringsløsninger og -tjenester.

Last ned hele pressemeldingen her

Kontakt