Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endringer i hovedstyret

Dr. Andreas Mayr får økt ansvar i Endress+Hauser; Jörg Stegert slutter seg til konsernet for å bli personalsjef

Det vil bli endringer i ledelsen til Endress+Hauser-gruppen. Fra og med 1. mars 2019 vil dr. Andreas Mayr være driftsdirektør (COO) med ansvar for salg, produksjon og support, noe som betyr at han får økt ansvar i hovedstyret. Han vil dermed fungere som viseadministrerende direktør under Matthias Altendorf. 1. oktober 2018 sluttet Jörg Stegert seg til konsernet for å tiltre stillingen som personalsjef.

Drivkraften bak omorganiseringen er den økende digitaliseringsdynamikken, det fluktuerende økonomiske og politiske miljøet, og sist, men ikke minst den bærekraftige veksten til det internasjonalt aktive konsernet. “Vi ønsker å forme denne forvandlingen aktivt,” forklarte Klaus Endress, president i representantskapet. “Ved å samle driftsansvaret for konsernet i hendene på en driftsdirektør kan vi frigjøre mer tid for administrerende direktør slik at han kan fokusere på sine egne aktiviteter.”

Matthias Altendorf, som har ledet den familieeide bedriften siden 2014, vil fokusere sterkere på å innrette, stimulere og styrke Endress+Hauser-gruppen, samt ytterligere å forankre forretningskulturen og -verdiene i det globale bedriftsnettverket. I tillegg til strategi, forretningsutvikling og digitalisering skal administrerende direktør konsentrere seg om ytterligere utvidelse av laboratorieanalysevirksomheten.

Andreas Mayr (57) var allerede medlem av konsernets hovedstyre som markeds- og teknologidirektør. Han har en doktorgrad i fysikk og sluttet seg til Endress+Hauser i 1998. I sin nye rolle vil han bruke all sin tid og innsats til å bidra til med å styre konsernet.

Hans etterfølger som administrerende direktør for Endress+Hauser SE+Co. KG i Maulburg, Tyskland – konsernets kompetansesenter for nivå- og trykkmålingsteknologi – vil fra og med 1. januar 2019 være dr. Peter Selders (49), som frem til nå har vært leder for hoveddivisjonen, teknologi.

Personalavdelingen får nytt lederskap

Jörg Stegert ble medlem av hovedstyret 1. oktober 2018 for å ta ledelsen over personalavdelingen. 48-åringens forrige stilling var personalsjef i Knorr-Bremse AG i München. Der bisto han selskapet på ledelsesnivå og styrte prosjekter i personalsektoren, deriblant etablering av internasjonale strukturer og et moderne IT-landskap til personalformål.

Jörg Stegert har dessuten erfaring med problemstillinger knyttet til intern kommunikasjon, opplæring og utdanning. Han erstatter Roland Kienzler som har forlatt bedriften for å utforske andre muligheter.

Hovedstyret i Endress+Hauser-konsernet omfatter også dr. Manfred Jagiella (bedriftsleder, prosessanalysevirksomhet), informasjonssjef Pieter de Koning (IT), salgssjef Nikolaus Krüger (salg og service), økonomisjef dr. Luc Schultheiss (økonomi) og juridisk direktør dr. Heiner Zehntner (juridisk).

Dr. Andreas Mayr ©Endress+Hauser

Dr. Andreas Mayr får økt ansvar i Endress+Hauser-gruppens hovedstyre som driftsdirektør.

Jörg Stegert ©Endress+Hauser

Jörg Stegert har tatt over ansvaret for hele personalavdelingen i den globalt aktive Endress+Hauser-gruppen.

Dr. Peter Selders ©Endress+Hauser

Dr. Peter Selders blir ny administrerende direktør for Endress+Hausers kompetansesenter for nivå- og trykkmålingsteknologi i Maulburg i Tyskland.

Kontakt