Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser vokser betraktelig

Konsernet noterte nesten 2,5 milliarder euro i omsetning

Endress+Hauser opplevde sterk vekst i alle regioner, sektorer og produktområder i 2018. Den aktuelle digitaliseringen av bransjen og den positive utviklingen på de internasjonale markedene la grunnlaget. Konsernet økte omsetning og overskudd, investerte tungt og skapte hundrevis av jobber over hele verden.

– 2018 var et godt år for Endress+Hauser over hele verden, forklarte konsernsjef Matthias Altendorf på konsernets årlige pressekonferanse i Basel. Konsernet økte nettoomsetningen med 9,5 prosent til 2455 milliarder euro, tross kraftig motvind fra utenlandske valutakurser. Uttrykt i lokale valutaer vokste omsetningen med 12,7 prosent.

USA overtar førsteplassen

Virksomheten ble støttet av en sterk økonomisk utvikling i prosessautomatiseringssektoren. Fortsatt høy etterspørsel fra private forbrukere samt stigende priser på olje og råvarer bidro til den solide veksten. Etter flere år med litt tilbakeholden investeringsaktivitet så vi flere store prosjekter igjen. Ifølge økonomidirektør dr. Luc Schultheiss gjorde Endress+Hauser det bedre enn bransjegjennomsnittet.

Endress+Hauser gjorde store fremskritt i Europa. Virksomheten var dynamisk også i Afrika og Midtøsten samt i Asia og Stillehavsregionen. Den sterkeste veksten var imidlertid i USA. – Etter 65 år gikk USA forbi Tyskland som markedet med størst omsetning, meldte Matthias Altendorf. Kina vokste også i et tosifret tempo. – Hvis denne trenden fortsetter, kan Kina snart innta førsteplassen, tilføyde konsernsjefen.

Overskuddet øker kraftig

Svingninger i utenlandske valutakurser ikke bare bremset omsetningsveksten, men dempet også kostnadsstrukturer tross betydelige kostnadsøkninger på materialsiden. Driftsresultatet (EBIT) økte med 31,4 prosent til 330,6 millioner euro. Selv om det i motsetning til fjoråret ikke ble bokført engangsinntekter i 2018, økte resultatet før skatt (EBT) likevel med 14,6 prosent til 315,7 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) økte med 0,6 poeng til 12,9 prosent.

Årsresultatet steg med 11,2 prosent til 232,5 millioner euro, noe som gjenspeiler en effektiv skatteprosent på 26,4 prosent som økte i løpet av forrige år på grunn av en endring i sammensetningen av overskuddet. Egenkapitalforholdet nådde 71 prosent, en økning på 0,8 poeng. Konsernet har ingen betydelige bankforpliktelser.

Innovasjoner for den digitale tidsalder

Endress+Hausers vekst ble stimulert av en rekke nye innovasjoner. Selskapet markedsførte 54 nye produkter i fjor. Forsknings- og utviklingsutgiftene steg til 184,2 millioner euro, noe som utgjør 7,5 prosent av omsetningen. Selskapet søkte om 287 førstegangspatenter i 2018. Ved utgangen av året hadde Endress+Hauser nesten 7800 patenter og andre immaterialrettigheter.

Omtrent en tredjedel av de nye patentene var knyttet til IIoT, digital kommunikasjon, diagnostikk og elektronikk. – Digitaliseringen gjennomsyrer alle områder, understreket Matthias Altendorf. Bortsett fra 1000 utviklere som er aktive ved konsernets kompetansesentre er også forskjellige oppstartsbedrifter som konsernet har etablert, opptatt med å arbeide med produkter, løsninger og tjenester for den digitale æraen. Endress+Hauser samarbeider dessuten nært med bransjepartnere, f.eks. programvarespesialisten SAP.

En ytterligere vekstfaktor var prosessanalyse. – Den optiske analysatorvirksomheten gjorde det uhyre godt, sa Matthias Altendorf. Endress+Hauser opprettet et europeisk supportsenter for avanserte analysatorer i Lyon i Frankrike. Nettverket av salgsspesialister på dette området vokser i Europa. Konsernsjefen håper på ytterligere impulser for å stimulere dette forretningsområdet.

Hundrevis av nye jobber

Den positive utviklingen ble gjenspeilet i opprettelsen av en rekke jobber. Ved utgangen av 2018 hadde Endress+Hauser 13 299 ansatte på verdensbasis, en økning på 629 i forhold til fjoråret. Det ble særlig ansatt mange i produksjonen og produksjonsrelaterte områder samt i serviceenhetene. Selskapet skapte 200 nye jobber bare i Basel-regionen.

Endress+Hauser investerte nesten 750 millioner euro i en femårsperiode, og «selskapet finansierte alt med egne midler,» påpekte økonomidirektør Luc Schultheiss. I 2018 gikk 158,6 millioner euro til bygninger, maskiner og IT. De to størst prosjektene involverer utbyggingen av anleggene i Reinach i Sveits og Maulburg i Tyskland. Konsernet gjennomfører også et stort prosjekt i USA som vil samle salgs-, tjeneste- og supportorganisasjonene for Mexicogolf-regionen i Houston i Texas.

Topprangering innen bærekraft

– Som familieeid selskap er bærekraftig utvikling viktig for oss, understreket Matthias Altendorf. Én av de strategiske indikatorene er den årlige EcoVadis-referansen, der selskaper vurderes med hensyn til bærekraft. I 2018 fortsatte Endress+Hauser forbedringen og fikk 68 av 100 mulige poeng. Dette plasserte oss blant de 5 prosent fremste selskapene i sammenligningsgruppen. Endress+Hauser planlegger å bruke EcoVadis-plattformen til å evaluere sine egne leverandører etter hvert.

– Vi føler det er viktig for Endress+Hausers fremtid at vi fortsatt har medlemmer av aksjonærfamilien som arbeider i selskapet, understreket Klaus Endress, president for representantskapet. – Dette styrker båndene mellom familien og selskapet. Det ble derfor besluttet å tillate at familiemedlemmer fikk arbeide på alle nivåer i selskapet. Familiecharteret gir klare retningslinjer: Kandidater som velger denne retningen, vil bli fulgt tett opp av Familierådet.

Fortsatt solid vekst

Endress+Hauser fikk en god start på 2019. Innkommende ordrer og nettoomsetning for konsernet ligger godt over fjorårsnivåene. Selskapet forventer likevel at denne trenden vil avta i løpet av andre halvdel av året. – Vi forventer fortsatt solid vekst på drøyt 5 prosent, sa Luc Schultheiss. Ifølge økonomidirektøren planlegger selskapet å investere 260 millioner euro i år, og forutsatt at virksomheten fortsetter å gjøre det bra, vil det bli skapt 500 nye jobber over hele verden.

Økende industriell digitalisering ga ytterligere impulser for Endress+Hauser i 2018. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser opplevde vekst i alle regioner i 2018. Økende industriell digitalisering ga ytterligere impulser i fjor.

Endress+Hauser er et av de stiftende medlemmene av Open Industry 4.0 Alliance. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser er et av de stiftende medlemmene av Open Industry 4.0 Alliance, som omfatter det skybaserte Netilion IIoT-økosystemet.

Et team av forskere og utviklere arbeider på fremtidens sensorer og teknologier. ©Endress+Hauser

Et tverrfaglig team av forskere og utviklere ved Sensor Automation Lab i Freiburg i Tyskland arbeider på fremtidens sensorer og teknologier.

Konsernet hadde nesten 14 000 ansatte ved utgangen av 2018. ©Endress+Hauser

Konsernet hadde nesten 14 000 ansatte ved utgangen av 2018, en økning på 600 i forhold til fjoråret. Det var på produksjons- og serviceområdene den sterkeste ansettelsesveksten fant sted.

Endres+Hauser lanserte et lærlingprogram i India. ©Endress+Hauser

Endres+Hauser lanserte et lærlingprogram i India, med planer om å utvide det til USA og Kina.

Klaus Endress og Matthias Altendorf 2019 ©Endress+Hauser

Klaus Endress, president i representantskapet (t.v.), og Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser Group.

Klaus Endress, president i representantskapet i Endress+Hauser-konsernet. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, president i representantskapet i Endress+Hauser-konsernet.

Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet.

Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-konsernet. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-konsernet.

Dr. Andreas Mayr, forretningsdriftsdirektør i Endress+Hauser-konsernet. ©Endress+Hauser

Dr. Andreas Mayr, forretningsdriftsdirektør i Endress+Hauser-konsernet.

Jörg Stegert, bedriftsleder for personalavdelingen i Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Jörg Stegert, bedriftsleder for personalavdelingen i Endress+Hauser Group.

Kontakt