Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser på IFAT 2018

Ved årets IFAT (14.-18. mai 2018 i München, Tyskland) vil Endress+Hauser presentere porteføljen sin under mottoet “Vann er liv”. Ekspertene på prosessautomasjon vil være til stede med en gjennomgående forståelse av kravene som stilles i vann- og avløpsindustrien for å introdusere besøkende til selskapets utvalg av ressursbesparende, ledende løsninger og produkter.

Digitalisering i miljøindustrien

På linje med et sammenlignbart fremskritt i utviklingen innen industriell produksjon, kjent som det industrielle tingenes internett (IIoT) eller Industri 4.0, har German Water Partnership (GWP) lansert en “Vann 4.0”-diskusjon for å utforske hvor stor betydning denne teknologidrevne forandringen har for vannindustrien. I denne konteksten demonstrerer Endress+Hauser noen av sine opprinnelige bruksområdescenarier.

Dette inkluderer måleinstrumenter som er integrert med Heartbeat Technology, som tester instrumentets pålitelighet og hjelper brukere med å forbedre prosessene sine. Instrumentene leverer digitale diagnostikkdata, verifiserer ytelse og overvåker prosessdata for å skape en forebyggende vedlikeholds- og prosessoptimaliseringsstrategi.

Analysatorer for overvåking av fosfor og fosfat samt nye kompakte givere som er integrert med Endress+Hausers anerkjente digitale Memosens-teknologi, hjelper kunder med å overvåke avløpsvannprosesser og optimalisere prosesstyringen.

Holde vannet rent – effektiv behandling av avløpsvann

Verdens Helseorganisasjons (WHO) plan for vannsikkerhet og EUs rammedirektiv for vann danner det rettslige grunnlaget for et internasjonalt rammeverk for å verne om vannet vårt. Direktivet gjelder i enkeltland i form av lovgivning og forskrifter. For å hjelpe systemoperatører med å overholde disse kravene gir Endress+Hauser ekspertråd og utvikler konsepter for måleløsninger, alt basert på en vel utarbeidet produktportefølje, kunnskap om industrien og applikasjonsekspertise.

Industriell avløpsvannbehandling

Industriell avløpsvannbehandling er en viktig del av mange ulike produksjonsprosesser i en rekke ulike industrier. Ved å implementere et omfattende instrumentkonsept for vann- og avløpsvannbehandlingsprosessene, kan operatører dra nytte av kostnadsfordeler ved synergi mellom giver og transmitter.

Servicekonsepter fra Endress+Hauser forbedrer systemenes tilgjengelighet i løpet av hele livssyklusen. Programmet rundes av med fullstendige løsninger utviklet for nøytralisering av industrielt avløpsvann.

Besøk People for Process Automation på utstillingsstand 451/550, sal C1. Vi ser frem til mange interessante samtaler!

Ved IFAT 2018 vil Endress+Hauser presentere porteføljen sin under mottoet “Vann er liv”. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilbyr skreddersydde produkter, løsninger og tjenester utviklet for ressursbesparende drift av vann- og avløpsvannsystemer inn i fremtiden.

Kontakt