Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Topp klassifisering for bærekraft

Endress+Hauser gjør det enda bedre i uavhengig EcoVadis-revisjon

Endress+Hauser har fått 76 av 100 poeng i EcoVadis’ internasjonale bærekraftsklassifisering, fire fler enn i fjor. Gruppen havnet i øverste pulje for femte år på rad i 2021 og er nå blant den øverste enprosenten av selskapene som ble sammenlignet.

Endress+Hauser forbedret seg ytterligere på områdene miljø og bærekraftige innkjøp. Når det gjelder etikk, arbeid og menneskerettigheter, klarte gruppen å opprettholde sin svært gode posisjon i referansesammenligningen. Endress+Hauser havnet dermed i øverste pulje med hensyn til resultater og får nå en platinamedal etter gullstandarden – det høyeste prestasjonnivået i EcoVadis-revisjonen.

Bærekraftig bedriftskultur

Bærekraftstanken har dype røtter i Endress+Hauser. "Totalansvar er en kjerneverdi i vår bedriftskultur. Som familievirksomhet vil vi kombinere økonomisk suksess med økologisk og sosial fremgang", understreker administrerende direktør Matthias Altendorf. Siden 2014 har Endress+Hauser derfor utarbeidet en samfunnsansvarsrapport sammen med sin årsrapport, som behandler økologiske, sosiale og økonomiske faktorer.

Den årlige EcoVadis-revisjonen fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften i Endress+Hausers utvikling. Målet er kontinuerlig forbedring på dette området også. "Vi hjelper kundene våre med bærekraftig produksjon. Det er derfor vi også ønsker å være ledende når det gjelder bærekraften i våre egne forretnings- og produksjonsprosesser", sier økonomidirektør dr Luc Schultheiss.

Kontinuerlig forbedring

Endress+Hausers produkter, løsninger og tjenester hjelper kunder i prosessindustrien med å bruke ressurser effektivt, redusere utslipp av forurensende stoffer, unngå avfall og beskytte miljøet. Men selskapet forbedrer også kontinuerlig sitt eget økologiske avtrykk. For eksempel forsyner Endress+Hauser i stadig større grad bygninger og infrastruktur med bærekraftig generert energi, og videokonferanser reduserer reisevirksomhet.

EcoVadis bruker 21 kriterier fra miljø, samfunn og etikk til å evaluere selskaper over hele verden på bærekraft. I tillegg til en sektorsammenligning får selskaper forslag til forbedring. De kan også vurdere sine egne leverandører på denne måten på en Internett-plattform. Per dags dato er rundt 75 000 selskaper over hele verden blitt sertifisert av EcoVadis.

Endress+Hauser publiserer mer informasjon om EcoVadis-bærekraftsrevisjonen på www.endress.com/ecovadis

Et "vindtre" med små turbiner genererer grønn energi. ©Endress+Hauser

Hos Endress+Hauser i Gerlingen i Tyskland genererer et "vindtre" med små turbiner grønn energi.

Endress+Hauser-praktikant på jobb. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser er opptatt av å lære opp unge mennesker over hele verden.

Endress+Hausers produkter hjelper kunder med å gjøre produksjonen bærekraftig. ©Endress+Hauser

Endress+Hausers produkter hjelper kunder med å gjøre produksjonen bærekraftig.

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen.

Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-gruppen. ©Endress+Hauser

Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-gruppen.

Kontakt