Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Fremtidens 2-lederkonsept

Det første, felles 2-lederkonseptet for mengde og nivå øker både sikkerheten og påliteligheten, og sparer dine kostnader

I prosessindustrien vokser kravene til automatisering hele tiden. Kompleksiteten for operatørene er derfor proporsjonalt økende på grunn av det store omfanget av måleoppgaver og instrumenter fra ulike leverandører. Samtidig stilles det ytterlige krav til driftssikkerhet, pålitelighet og anleggets oppetid. Ved å ha instrumenter for forskjellige måleoppgaver på samme plattform blir livet enklere for de som opererer instrumentene. Dette er den grunnleggende ideén bak det nye 2-lederkonseptet.

Spar penger på deler og komponenter

Med dette standaliserte konseptet kan mengde- og nivåmåleren bruke samme type reservedeler. Dette gjelder hus, display og elektronikk-kort. Dermed så kan brukes av både mengde- og nivåinstrumentene. Dermed reduseres kompleksiteten og det oppnås store besparelser på reservedeler og komponenter.

Det nye konseptet kan også tilby:

 • Separat display med 50 m kabel

 • Huset kan dreies 350°

 • Tilgjengelig med eksplosjonssikkert hus og kapslinger i plast, aluminium eller stål

Displays, huskomponenter og I/O elektronik kan anvendes af både dine flow og niveau instrumenter. Dermed kan man opnå store besparelser på reservedele. ©Endress+Hauser

Enkel systemintegrasjon

Med innføringen av kommunikasjonsteknologier som HART, Profibus® og FOUNDATION ™ Fieldbus, begynner grensene mellom instrumentene og det overordnede systemet å hviskes ut. Intelligente måleinstrumenter som gir utvidet informasjon om instrumentet eller prosess-status, øker tilgjengeligheten av anlegget og er nå fast forankret i automasjonsarkitekturen.

Nøyaktige instrument- og prosessdiagnostikk i henhold til NE 107

Udviklingen indenfor drift og vedligehold af procesanlæg bevæger sig mod mere forebyggende vedligeholdelse. Trenden innen drift og vedlikehold av prosessutstyret er mer forebyggende vedlikehold. Det nye to-lederkonseptet for mengde og nivå har konsekvent implementert NE 107 Namur. Dette betyr at denne nøyaktige instrumentet- og prosessdiagnostikken er i henhold til NE 107 som, kombinert med standardens fullteksthjelp ved feilbeskrivelse, muliggjør en rask og målrettet reparasjon eller annet vedlikehold

Præcis instrument og proces diagnostik ifølge NE 107 ©Endress+Hauser

Simpelthen uforglemmelig - HistoROM ™

Enkel utskifting av komponenter uten tap av data. Dette er nå mulig med det interne HistoROM™ minnet og det nye to-leder konseptet. Dette lagrer hele programmeringen under igangkjøringen ved oppstart. Det kan ikke bli enklere!

HistoROM™ gir deg:

 • Tidsbesparende automatisk lagring av data

 • Datatap forhindres ved automatisk backup

 • Enkel reproduksjon av programmering for andre instrumnter

Les mer om vårt 2-lederkonseptet her(eng): Last ned

Det uniforme instrumentkonseptet på tvers av måleprinsippene gir brukeren store fordeler © Endress+Hauser

Det uniforme instrumentkonseptet på tvers av måleprinsippene gir brukeren store fordeler

Display, komponenter og I/O elektronikk kan brukes både av mengde- og nivåinstrumentene. ©Endress+Hauser

Display, komponenter og I/O elektronikk kan brukes både av mengde- og nivåinstrumentene. Det muliggjør store besparelser på reservedelssiden.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende