Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lekkasjepåvisningssystem for kritiske kjølekretser

SIL-instrumenter med høy nøyaktighet sikrer trygg drift

Hvis det kommer vann inn i en oksygenlanse på grunn av lekkasje i kjølesystemet, kan resultatene bli katastrofale. Hvorfor ta sjansen, når det er så enkelt å unngå? Endress+Hausers nøyaktige lekkasjepåvisningssystem, utviklet i samsvar med IEC 61511 og EN ISO 13849-1, oppdager de minste tegn på lekkasje, slik at det kan gjøres noe før en situasjon blir kritisk.

Fordeler

 • Høy nøyaktighet og sikkerhetsalarm på flere nivåer gir øyeblikkelig informasjon om kjølekretsenes lekkasjetetthet

 • Trinnvis veiledning sikrer rask, enkel og korrekt idriftsetting

 • Et uavhengig Safety Instrumented System garanterer for de høyeste sikkerhetsstandardene

 • Komplett løsning godkjent av uavhengige, globale sikkerhetseksperter

Sikkerhet fordi du har valgt det ‒ ikke fordi du er heldig

©Endress+Hauser

Sprekker som utvider seg eller små vannlekkasjer i kjølesystemrørene er en fare for sikkerheten. Avhengig av bruksområdet kan de føre til avbrudd i produksjonen, skade på anlegget eller, i verste fall, til at liv går tapt. I et slikt scenario er ikke lekkasjepåvisning bare en viktig del av et anleggs prosesstyringssystem, det er enda viktigere at det også blir en del av anleggets sikkerhetspolicy.

Med dette i tankene er vårt lekkasjepåvisningssystem utviklet i samsvar med IEC 61511 og EN ISO 13849-1.

Lekkasjepåvisning

Flowhastigheten og temperaturen ved kjølekretsens innløp og utløp måles ved hjelp av svært nøyaktige mengdemålere og hurtigresponderende temperatursensorer. Den temperaturavhengige variasjonen i kjølevæskemengdene kompenseres deretter ved hjelp av et svært nøyaktig fjerdegradspolynom. Dette gjør det mulig å på en nøyaktig og stabil måte sammenligne innløps- og utløpsflow og dermed påvise ekstremt små lekkasjer.

Enkel idriftsetting

Hver kjølekrets er unik, og systemet er utviklet for å gjøre idriftsettingen så enkel og rask som mulig:

©Endress+Hauser
 • Integrert oppsett av I/U-signal og verktøy for justering av rekkevidde gjør idriftsettingen enklere.

 • Trinnvis brukerveiledning gjør idriftsettingen raskere

 • Når det er nødvendig, kan utjevning av signalene, filtrering av toppene og tidsjustering tilpasse systemet slik at det fungerer optimalt med de spesifikke prosessbetingelsene

Når systemet er stabilt, kan det påvise selv de minste forskjeller i innløps- og utløpsflow (> 0,1 %).

Alarmvarsling

©Endress+Hauser

Systemet har tre forskjellige alarmnivåer:

 • advarsel for lite avvik i flow – ingen sikkerhetsalarm

 • alarm for lite avvik i flow – sikkerhetsalarm

 • alarm for stort avvik i flow – sikkerhetsalarm

Alarmgrense og tidsforsinkelse kan angis for hvert enkelt alarmnivå. For å unngå alarmer under oppstart, mens parametere justeres eller ved andre driftsforhold, kan hver kjølekrets dempes i et spesifikt tidsrom.

Lekkasjepåvisningssystem for kritiske kjølekretser ©Endress+Hauser

Nøyaktig lekkasjepåvisningssystem for kritiske kjølekretser, utviklet i samsvar med IEC 61511 og EN ISO 13849-1

Nedlastinger

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende