Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nøyaktig mengdemåling gjennom hele instrumentets levetid

Kontinuerlig kvalitet fra fabrikken til kalibrering ute hos kunden

Kalibreringssyklusen for Endress+Hausers instrumenter begynner allerede ved våre fabrikker. Etter å ha blitt montert på ditt anlegg måler instrumentene med optimal nøyaktighet. For å opprettholde dette nivået kan vår kalibreringsservice hjelpe til fortsatt bra avkastning.Vårt mobile utstyr for mengdekalibrering holder samme standard som på våre produksjonssentre. Ute hos deg får du veiledning fra våre serviceteknikere i hvordan du kan justere instrumentene for å oppnå perfekt måling.

Fordeler

  • Instrumentenes driftstid og fleksibilitet tilpasses din produksjonsplan

  • Én betrodd kontakt til alt som har med mengdemåling å gjøre

  • Globale, høyteknologiske kalibreringssystemer sørger for pålitelige resultater

Tilgang på ekspertise innen metrologi og kalibrering

For at alle måleinstrumentene dine skal fungere pålitelig, legges grunnlaget med kalibrering på fabrikken etter produksjon. Instrumentene kalibreres ved hjelp av utstyr med væske- og gasstrøm, avhengig av gjennomstrømningsteknologi. Disse kalibreringene skjer i direkte samsvar med nasjonale standarder og med den største nøyaktighet på verdensbasis. Alle våre kalibreringslaboratorier oppfyller kvalitetskravene i ISO17025. Vi bringer med oss vår forpliktelse til kvalitet fra våre produksjonsentre og ut til kunden.

Du får samme nøyaktighet vi har på laboratoriet på ditt eget anlegg

Vår unike, mobile mengdekalibreringsteknologi gjør det mulig å redusere kalibreringstiden for instrumentene dine ned til noen minutter. Med sin ekspertise på mengdemåling og metrologi kan våre teknikere kalibrere instrumenter fra Endress+Hauser og andre produsenter. Etter vellykket gjennomføring får du de nødvendige kalibreringsrapportene i tillegg til kommentarer fra en ekspert. Har du behov for justeringer eller reparasjoner, er våre kalibreringstjenester lett tilgjengelige.

Alle våre kalibreringslaboriatorier oppfyller kvalitetskravene i ISO17025. ©Endress+Hauser

Alle våre kalibreringslaboratorier oppfyller kvalitetskravene i ISO17025.

Mobilt mengdekalibreringsutstyr for kalibrering ute hos kunden ©Endress+Hauser

Endress+Hausers mobile utstyr for mengdekalibrering holder samme standard som på våre produksjonssentre.

Kalibreringsservice tilpasset din produksjonsplan ©Endress+Hauser

Kalibreringsservice ute på ditt anlegg i henhold til din produksjonsplan

Nedlastinger