Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser ser tilbake på et godt år

Gruppen hadde et økonomisk vellykket år i 2014 og økte nettoomsetningen

Endress+Hauser har holdt seg på beina i markedet i usikre økonomiske omgivelser. Det sveitsiske konsernet økte nettoomsetningen for 2014 med 11,0 prosent til 2,013 milliarder euro og hadde en nettoinntekt på 192 millioner euro. Selskapet investerte over 126 millioner euro verden over, og sysselsatte 12 435 ansatte ved slutten av året. Utsiktene for 2015 ser imidlertid litt mørkere ut på grunn av økonomisk risiko og valutakursendringer

I sitt første år som administrerende direktør for Endress+Hauser-gruppen la Matthias Altendorf frem gode tall – "til tross for all den uforutsigbare påvirkningen utenfra som ikke var tatt med i budsjettene våre," understreker han. Endress+Hauser har doblet omsetningen i løpet av åtte år. “For første gang i vår historie kommer over halvparten av vår nettoomsetning fra land utenfor Europa.”

Utstrakt vekst i omsetning

Først og fremst gikk virksomheten bra i USA, fortalte viseadministrerende direktør Michael Ziesemer. Tyskland, landet med det største salgsvolumet, hadde også en betraktelig forbedring – det samme hadde Europa generelt. Utviklingen i Asia var ujevn. Veksten ble redusert i Kina, mens omsetningen økte dynamisk i Sørøst-Asia. I Afrika og Midtøsten var de politiske svingningene i enkelte land merkbare.

Økt sysselsetting, økt kapitalutgift

I slutten av 2014 hadde Endress+Hauser 12 435 ansatte verden over – 516 mer enn året før. Selskapet investerte 126 millioner euro og økte blant annet produksjonen av mengdemålingsteknologi i Reinach i Sveits. 259 patentsøknader rundt om i verden viser at konsernet er nyskapende.

Lønnsom og kapitalsterk

Driftsresultatet (EBIT) økte med 3,2 prosent til 268 millioner euro. Takket være gunstige valutakurser og tilfredsstillende økonomiske investeringer ble de økonomiske resultatene positive. Resultatet var at overskudd før skatt (EBT) økte med 1,7 prosent til 274 millioner euro. En liten økning i skattesatsen på 30,2 prosent økte nettoomsetningen med 2,3 prosent til 192 millioner euro. Økonomidirektør Luc Shultheiss vektla gruppens robuste finansiering. Egenkapitalandelen økte med 0,5 poeng til 68,3 prosent.

Inneværende år er uklart på grunn av styrken til sveitsisk franc

Påvirkningen av utenlandske valutakurser var liten i 2014. Resultatet av avviklingen av minstebeløpet for euro av den sveitsiske nasjonalbanken i inneværende år er mye vanskeligere å forutse. “Endress+Hauser-gruppen som helhet kan takle en sterkere franc", understreker Luc Schultheiss. En stor del av verdiskapningen er uavhengig av den sveitsiske valutaen. Men økonomidirektøren forutsier lavere fortjeneste på grunn av presset på sveitsiske selskaper i konsernet.

Investeringer i bærekraft

For første gang har Endress+Hauser presentert en bærekraftrapport sammen med årsrapporten. Rapporten er beregnet på å gjøre utviklingene synlige og målbare. For eksempel reduserte kraftvarmeverk utslipp av karbondioksid på produksjonsanleggene i Maulburg og Gerlingen i Tyskland. Et nytt anlegg for å behandle overflaten av metalldeler ved hjelp av metallperler i stedet for glassperler har betraktelig redusert mengden spesialavfall i Reinarch i Sveits.

Her finner du pressemeldingen samt bilder.

Kontakt