Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Et solid år for Endress+Hauser

Omsetning, resultat og antall medarbeidere øker betraktelig i 2017

I de foreløpige nøkkeltallene for 2017 rapporterer Endress+Hauser en meget stabil vekst i omsetning, solid rentabilitet og en markert økning i ansettelser. Bedriften er en ledende global leverandør av måleinstrumenter, automasjonsløsninger og tjenester til prosess- og laboratorieformål.

Gruppens samlede nettoomsetning steg med 4,8 prosent til 2,2 millioner euro. Bevegelser i valutakursen hindret selskapet i å oppnå enda bedre tall dette året. “I lokale valutaer vokste virksomheten med over seks prosent i 2017,” sier økonomidirektør dr. Luc Schultheiss.

“Den kundedrevne økonomiske boomen har nå også nådd produksjonsmiddelindustrien,” sier Matthias Altendorf, administrerende direktør for gruppen. En høyere forespørsel etter selskapets produkter og tjenester har ført til en betydelig økning i nyansettelser, spesielt innen produksjon. Endress+Hauser hadde 13 299 ansatte ved utgangen av 2017, en økning på 296 i forhold til fjoråret.

Inn i 2018 med godt driv

Etter nok en oppsving i virksomheten i løpet av fjerde kvartal gikk spesialisten på måleteknologi inn i det nye året med en betydelig større ordrereserve. I 2018 forventer familiebedriften en vekst på ca. 5 %.
 De reviderte nøkkeltallene for 2017 vil bli presentert den 8. mai 2018 i Basel.

Endress+Hauser-gruppens hovedkvarter i Reinach i Sveits. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-gruppens hovedkvarter i Reinach i Sveits.

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen.

Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-gruppen. ©Endress+Hauser

Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-gruppen.

Kontakt