Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser anser seg selv som godt posisjonert

Konsernet øker innkommende bestillinger, salg, overskudd og ansatte i regnskapsåret 2019

Endress+Hauser gjorde det godt i alle virksomheter, bransjer og regioner i 2019. Konsernet skapte hundrevis av nye jobber, investerte rekordstore summer og ble bedre på bærekraft. Ifølge konsernsjef Matthias Altendorf stiller derfor det familieeide selskapet sterkt i møte med utfordringene som følger av koronakrisen.

"2019 var et solid år for Endress+Hauser", understreket Matthias Altendorf. "Veksten var bred og balansert." Spesialisten på måle- og automatiseringsteknologi for prosessindustri og laboratorier økte nettoomsetningen med 8,0 prosent til 2,652 milliarder euro tross en svakere konjunktur. Under den årlige mediekonferansen om årsregnskapet i Basel forklarte konsernsjefen at denne veksten var drevet av mindre og mellomstore prosjekter snarere enn i bestillinger i stor skala.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Ifølge konsernsjefen er denne suksessen også knyttet til selskapets uforminskede innovative ånd. I 2019 sendte Endress+Hauser inn 318 patentsøknader og investerte 7,6 prosent av omsetningen i forskning og utvikling. Mer enn 1100 medarbeidere arbeider på nye produkter, løsninger og tjenester. Ved utgangen av 2019 hadde Endress+Hauser 14 328 ansatte over hele verden. 400 nye jobber har blitt skapt i løpet av ett år.

Selskapet gjorde også fremskritt innen bærekraft. I den årlige EcoVadis-revisjonen oppnådde Endress+Hauser 72 poeng, noe som er 4 mer enn i 2018, og som plasserer selskapet i den øverste 2-prosenten i sammenligningsgruppen. Ved å gå over til grønn elektrisitet i produksjonen kunne konsernet redusere CO2-utslippene med mer enn en tredjedel. Nye bygninger oppfyller de høyeste miljøstandardene. Endress+Hauser er i ferd med å bygge et nytt senter for kundeopplevelse og -opplæring i Canada som skal være selvberget på energi.

USA er fortsatt det største markedet, men Kina har gått forbi Tyskland.

I 2019 var det sterke vekstimpulser i Asia. Europa gjorde det godt, og Sør-Amerika noterte sterk vekst. Nord-Amerika gjorde det dårligere enn forventet, og virksomheten i Afrika og Midtøsten opplevde en nedgang. Kina gikk forbi Tyskland basert på salgsvolum og er like i hælene på USA som fortsetter å være det største salgsmarkedet for Endress+Hauser. Ifølge økonomidirektør dr. Luc Schultheiss klarte selskapene i konsernet å vinne markedsandeler.

Den endrede markedssituasjonen gjenspeiles i et driftsresultat (EBIT) på 343,4 millioner euro, som er en økning på 3,9 prosent. Resultat før skatt (EBT) vokste med 9,9 prosent til 346,9 millioner euro. Bak dette finner vi et vesentlig forbedret økonomisk nettoresultat sammenlignet med 2018. Selv om det fortsatt var høye kostnader knyttet til valutasikring, gjorde et positivt aksjemarked at finansinvesteringer ga solid avkastning i 2019. Avkastningen på salg (ROS) økte 0,2 prosentpoeng til 13,1 prosent.

Sterkt økonomisk resultat tross høyere investeringer

Årsresultatet økte 14,3 prosent til 265,9 millioner euro. Dette gjenspeiler en lavere effektiv skatteprosent på 23,4 prosent, noe som er et resultat av engangseffekter av selskapsskattereformer i Sveits. Egenkapitalsforholdet nådde enestående 75,6 prosent, en økning på 4,6 prosentpoeng fra 2018. Blant annet ble denne utviklingen påvirket av overføringen av tyske pensjonsforpliktelser til et separat fond.

Tross verdensomspennende investeringer på 231,1 millioner euro er konsernet praktisk talt uten banklån. De fem siste årene har selskapet investert mer enn 840 millioner euro i nye bygninger, anlegg og maskiner. Ifølge økonomidirektør Luc Schultheiss har Endress+Hauser en likviditetsreserve på nesten 800 millioner euro takket være en tilbakeholden utbyttepolitikk og årelang innsats for kontinuerlig forbedring. "Dette vil hjelpe oss med å håndtere den aktuelle økonomiske situasjonen på en god måte", tilføyde økonomidirektøren.

Digital nærhet veier opp for den fysiske avstanden

Endress+Hauser startet 2020 med en fortsatt økning i innkommende bestillinger. Men koronapandemien gjør det ekstremt mye vanskeligere å nå de opprinnelige målene. "Selv om vi fortsatt ikke er i stand til å forutse de økonomiske konsekvensene av krisen, vil både vi og kundene våre så avgjort føle effektene", understreket konsernsjef Matthias Altendorf. Konsernet reagerte tidlig på spredningen av viruset og brukte alle midler det hadde til rådighet for å beskytte folks helse og fortsette å tilby kunder solid støtte.

"Vi veier opp for den fysiske avstanden gjennom digital og emosjonell nærhet", sa Matthias Altendorf. Konsernsjefen har vært pådriver for digitalisering hos Endress+Hauser i årevis – både innen varer og tjenester og innen kundeinteraksjon og internt samarbeid. Når det er som travlest, arbeider opptil 10 000 ansatte hjemmefra. Kunder kan bruke nettstedet til å bestille instrumenter eller spore bestillinger, og et nettbasert verktøy muliggjør ekstern støtte via video.

Konsernet har som mål å trygge arbeidsplasser

"Våre hverdagshelter er de som arbeider på produksjon, logistikk og service, eller under vanskelige forhold hjemmefra eller på kontoret", sa Matthias Altendorf. Gjennom hardt arbeid har selskapet klart å sikre tilgjengeligheten av materialer, holde logistikkkjeden intakt og støtte kundene på alle måter. "Konsernets anlegg er i drift, og Endress+Hauser er fortsatt i stand til å levere." Konsernsjefen mener derfor at selskapet står godt rustet for vanskelige tider.

"Vi har alltid drevet en sunn virksomhet, og som selskap er vi godt posisjonert", sa Matthias Altendorf. "Vi vil gjøre alt vi kan for å trygge jobber og bringe Endress+Hauser gjennom denne krisen.Det vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode." Aksjonærgruppen støtter denne kursen og aksepterer en resultatnedgang, sa president i representantskapet, dr. Klaus Endress. "Vi vil gjerne ha så mange medarbeidere som mulig om bord når vinden snur og ting tar seg opp igjen."

Endress+Hauser gjorde det godt i alle virksomheter, bransjer og regioner i 2019. ©Endress+Hauser

I 2019 var veksten bred og balansert for Endress+Hauser. Digitalisering av bransjen ga ytterligere vind i seilene.

Endress+Hauser har produksjon i alle større økonomiske regioner i verden, også her i USA. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har produksjon i alle større økonomiske regioner i verden, også her i USA.

Endress+Hauser kjemisk anlegg ©Endress+Hauser

USA er det største salgsmarkedet for Endress+Hauser, etterfulgt av Kina og Tyskland.

Endress+Hauser Netilion. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser bidrar til raskere digitalisering av industriproduksjon. Det skybaserte IIoT-økosystemet Netilion danner grunnlag for nye digitale tjenester.

Endress+Hausers sensorautomatiseringslaboratorium ©Endress+Hauser

Innovasjon er en sterk pådriver for vekst for Endress+Hauser. I 2019 gikk 7,6 prosent av omsetningen til forskning og utvikling.

Endress+Hauser Water Challenge. ©Endress+Hauser

Med Endress+Hauser Water Challenge, et globalt veldedighetsinitiativ, har konsernet som mål å forbedre tilgangen til rent drikkevann over hele verden.

Endress+Hauser og opplæring. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lærer opp en stor del av sine fagarbeidere internt. I USA hjelper for eksempel et program unge ingeniører til å komme i gang med karrieren.

Endress+Hausers hovedkontor i Reinach i Sveits. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-konsernets hovedkontor i Reinach i Sveits.

Klaus Endress og Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Dr. Klaus Endress (t.v.), president i representantskapet, og Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet.

Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet.

Dr. h.c. Klaus Endress. ©Endress+Hauser

Dr. Klaus Endress, president i representantskapet i Endress+Hauser-konsernet.

Luc Schultheiss, økonomidirektør ©Endress+Hauser

Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser-konsernet.

Kontakt