Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forretningsadministrasjon på terminaler

Løsninger for styring av alle operasjoner på terminalen

Vi tilbyr forretningsadministrasjon på terminaler ved hjelp av Terminalvision, som er et Windows-basert totalsystem for terminalstyring. Dette systemet er laget for å håndtere alle behov knyttet til lastestasjoner og terminaler for vei, jernbane og lektere. Systemet er også åpent, slik at det kan kommunisere med de fleste typer utstyr som brukes til adgangskontroll, datamaskiner for lasting ("rack loading") og veiebroer. Systemet er utformet slik at det er fullstendig konfigurerbart, og for tilknytning til forretningssystemer som SAP.

Forretningsstyring

Terminalvision er utformet slik at det kan kommunisere med forretningsinformasjons- og bedriftssystemer som for eksempel SAP. Systemet kan integreres spesielt godt med SAP Business One, som er særlig egnet for mindre terminaloperatører. Disse operatørene får på den måten en fullstendig integrert bedriftsløsning som dekker alle forretnings- og rapporteringsbehov. Alle transaksjoner kan for eksempel knyttes til økonomiplanlegging så vel som til blandede beholdninger ("commingle stocks") og allokeringsmengder på tvers av flere kunder og kontoer.

Driftsstyring

Alle transaksjoner og revisjonssporposter lagres i databasen på Terminalvision-serveren. Systemet har en omfattende spørrefunksjon, som gjør at brukerne kan utarbeide svært detaljerte rapporter ved å ordne, filtrere og gruppere informasjon. Terminalledere kan bruke denne informasjonen til statistisk gjennomgang. Systemet har en rekke enkle statistikkverktøy, som kan brukes til å analysere poster og forutsi parametere, slik at brukerne kan optimalisere planlegging av mottak for å etterfylle beholdningene.

Blanding og injisering av tilsetninger

Styring av blanding og tilsetninger er vanlig i dag og bør skje i henhold til de ulike blande- og tilsetningsstrategier som kreves for ulike selskaper. Blanding og tilsetninger kan styres på forskjellige måter, avhengig av hvordan datamaskinene for lasting fungerer. Hvis datamaskinen for lasting støtter tilsetninger og blanding, lastes dataene sammen med lasteopplysningene ned på datamaskinen, som deretter håndterer det resterende.

Nedlastinger