Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimalisering av verdikjeden

Samle inn lagerdata og forvandle dem til verdifull informasjon for optimalisering av forsyningskjeden

Vi er din partner for alle trinn i prosjektets livssyklus for optimalisering av verdikjeden - fra undersøkelser av forsyningskjeden til service og oppdateringer for hele systemet. Prosjektstyring hos Endress+Hauser er rettet mot behovene til hver enkelt kunde og bidrar til å sikre at prosjektet ferdigstilles med minimal risiko, innen tidsfristen og innenfor budsjettrammene. Som samarbeidspartner dekker vi alle sider ved prosjektet, fra utforming, konstruksjon og idriftsetting til informasjonsstyring.

Samarbeid

Ved hjelp av den nettbaserte plattformen for styring av lagerbeholdning, SupplyCare, kan brukere samarbeide om behovsplanlegging, planlegging av hendelsesdrevet etterfylling samt avstemming (inn/ut) og konsolidering (summering) av geografisk fordelte lagerbeholdninger. Samarbeidsplattformen gjør at alle interessenter får tilgang til åpen informasjon, slik at beslutninger kan tas raskt og effektivt. Du kan involvere samarbeidspartnere fra alle enheter i bedriften, selv fra andre selskaper, noe som gjør forsyningskjeden smartere.

Integrasjon

Vår fleksible og åpne mellomvare og solide IT-ekspertise gjør at alle typer datakilder (felt, Internett, DB osv.) kan integreres med ledende forretningssystemer som SAP, JD Edwards, Oracle, databaser eller eksisterende systemer. Våre kunnskapsrike spesialister på programvareintegrasjon har lang erfaring i å integrere lagerbeholdningsdata med ERP-systemer og automatisere forretningsprosesser.

Optimalisering

Har du behov for rask tilgang til svært spesifikke KPI-er (Key Performance Indicators), tilbyr vi et egenutviklet KPI Dashboard, der du finner all informasjonen du trenger for å drive virksomheten på beste og mest effektive måte. Med dette kundetilpassede verktøyet kan du måle, analysere og forbedre forretningsprosessene og dermed redusere tid og kostnader.

Samarbeid i feltet under planleggingen ©Endress+Hauser
Samarbeidet i møter ©Endress+Hauser
Samarbeidet i møter ©Endress+Hauser

Nedlastinger