Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sikkerhet i lagertanker

Forhindre farlig overfylling med et intelligent system som tar avgjørelser for deg

Lagringstanker for petroleum og kjemikalier tjener som store beholdere for kraftige og flyktige fluider som har potensialet til å forårsake enorme miljøskader hvis de ikke overvåkes på en sikker måte. En drivstoffmåler med feil kan unnlate å varsle operatører på et lagringsdespot om at en oppbevaringstank for drivstoff er i ferd med å fylles til et farlig høyt nivå. Til slutt vil store mengder farlig væske flyte over fra tanken, noe som kan føre til at det dannes en gassky som kan antennes og medføre eksplosjoner og brann.

Intelligent system som tar avgjørelser for deg

Som et resultat av nylige hendelser har det blitt utført systematiske overhalinger av overfyllingsvernesystemer, og industriens beste praksis for styring av lagringstanker kombinerer nå de eksisterende beskrivende API 2350-standardene med de funksjonelle sikkerhetsstandardene IEC 61511. I tillegg til å oppfylle disse standardene og redusere risiko er tankdepoter utsatt for et typisk industripress, for eksempel om å maksimere produktiviteten, senke vedlikeholdskostnadene og utvikle en engasjert og kompetanserik arbeidsstyrke.

Disse utfordringene forsterkes av stagnerte driftsutgiftsbudsjetter, kompetansehull og stadig strengere krav til avkastning på investering. Derfor er det stadig viktigere at et overfyllingsvernesystem (OPS) øker sikkerheten men også forbedrer inntjeningen, for eksempel i form av redusert idriftsettingstid og -kostnader samt reduserte vedlikeholdskostnader.

Fordeler ved å bruke et automatisk overfyllingsvernsystem

  • Sikkerheten økes betydelig og anlegget vil tilfredsstille dagens krav i henhold til API 2350 og IEC 61511 ved å bruke et automatisk overfyllingsvernesystem

  • Spar kostnader og forbedre hele depotets sikkerhet med automatiske, detaljerte varselmeldinger

  • Spar tid ved at flere fyllinger kan utføres samtidig uten tilsyn, sammenlignet med enkle systemer

  • Kostnadsbesparelser og forbedret transparens med en helautomatisk og dokumentert testkjøring av hele systemet uten å demontere enheter

  • Øk tankkapasiteten når et automatisk OPS-system benyttes på grunn av redusert reaksjonstid til avstengning

Tankovervåkning med automatisk overfyllingsvernesystem

©Endress+Hauser
Sikker tankovervåkning med et intelligent system som tar avgjørelser for deg ©Endress+Hauser

Sikker tankovervåkning med et intelligent system som tar avgjørelser for deg.

Automatisk overfyllingsvernesystem kombinerer API 2350 og den funksjonelle sikkerhetsstandarden IEC 61511 ©Endress+Hauser

Automatisk overfyllingsvernesystem kombinerer API 2350 og den funksjonelle sikkerhetsstandarden IEC 61511

Nedlastinger