Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Tankmåling

Styring og måling av tankbeholdningen med nivåinstrumentering med aller høyeste nøyaktighet

Overvåking og styring av bulkvæsker under prosessering, transport og lagring er utfordrende. Du må holde rede på hvor mye råmateriale du har på stedet, og hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig. I tillegg kommer tankmiljøet og relevante sikkhetshensyn, som er svært viktig. Vi er ledende på antall installasjoner av svært nøyaktige og custody transfer-kvalifiserte tankmålesystemer ved raffinerier, tankanlegg, depoter og terminaler.

Sikker og pålitelig custody transfer-måling

Toppmoderne målingsteknologi for nivå (radar og servo) og temperatur med utprøvde kommunikasjonsprotokoller gjør det mulig med nøyaktig måling og datafangst. Våre tankmålingsinstrumenter Micropilot, Proservo og Prothermo oppfyller NMi- og PTB-kravene og er godkjent på lokalt nivå i henhold til OIML R85. Den kompromissløse bruken av webserverteknologi gir enklest mulig tilgang til tankdata og omfattende datapresentasjon.

Overvåking av tankanlegg

Produktivitet, sikkerhet og miljøhensyn er svært viktige temaer for ledelsen ved tankanlegg. Det er i tillegg andre markedstrender som må tas hensyn til: I en organisasjon med mange avdelinger er det behov for informasjon i sanntid på tvers av avdelingene samt blant flere virksomhetssteder for å legge til rette for konsolidering. Endress+Hauser er din samarbeidspartner for å håndtere disse utfordringene, og som et verktøy tilbyr vi Tankvision-systemet for styring av lagerbeholdning og tankmåling.

Eksisterende systemer og migrering

Oppgradering av virksomhetssteder med en tankmålingsarkitektur som har utviklet seg over flere år, har sine vanskeligheter. Når det ikke er mulig med en total overhaling på grunn av budsjettbegrensninger, må oppgraderingen skje gradvis. Vi hjelper deg med å håndtere disse utfordringene. Da det er behov for å bevare eksisterende protokoller, er vi spesielt opptatt av hvordan migreringen kan håndteres uten at den eksisterende installerte basen går tapt, men likevel legge til rette for en gradvis oppgradering til en områdearkitektur som er mer fleksibel og enklere å vedlikeholde.

Igangkjøring og inspeksjonstjenester

Vi har ulike nivåer av igangkjøring og inspeksjonstjenester for å garantere den høyeste pålitelighet og tilgjengelighet av tankene i din tankparksystem. Oppstarten, servicekontrollene og funksjonalitetsrapporter til hele systemet. Funksjonelle tester og manuelle peilinger sikre at målingene er korrekte og nøyaktige. Også datapålitelighet og ytelse kontrolleres med fulle sløyfetester. Kontrollen sikrer anleggets effektivitet og sikkerhet, takket være regelmessige inspeksjoner på stedet.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Nedlastinger