Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Energiløsninger for dampsystemer i smart-skala

Overvåkning av dampkjelens yteevne lønner seg

De årlige brenselkostnadene for en vanlig dampkjele er ofte flere ganger høyere enn selve innkjøpskostnaden. Investeringskostnaden for en kjele kan lett være fem ganger lavere enn det årlige brenselforbruket. Dette betyr at du sparer betydelige mengder brensel dersom kjelens yteevne økes med selv noen få prosentpoeng. Våre smarte energiløsninger for dampsystemer hjelpe deg å overvåke kjelens effektivitet.

Dampkjelens yteevne

  • Få oversikt over drivstoff og dampforbruk

  • Identifisere, kvantifisere og lokalisere tapene i systemet

  • Sammenligne kjele og forbruket for å optimalisere bruken

  • Minimer vedlikeholdskostnader og nedetid

  • Bekreft investeringer

  • Evaluere den mest effektive driftsbelasting av kjele og produksjon

Damputjevning og lekkasje

Mye energi går tapt i dampsystemer på grunn av feil isolasjonen eller lekkasjer ved ventilspindler, koblinger, trykkregulatorer, rørforbindelser og defekte kondenspotter. Masseutjevning ved hjelp av målinger ved ulike punkt i dampsystemet gjør det lettere å:

  • påvise lekkasjer i tide

  • definere ideelle vedlikeholdsintervaller og regulere utgiftene

  • finne svake punkt i isolasjonen

  • kvantifisere og redusere kondensattap og dermed spare verdifull energi og redusere etterfyllingsvann og kjemikalier

Spesifikt energiforbruk

Allokering av energibruk til spesifikke områder og prosesser er en nøkkelfaktorene i energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forutsetning for et transparent regnskap. Den nøyaktige målingen av luftforbruket per produktenhet er også nyttig for å optimere produksjonsprosessene. Dataene egner seg dessuten for evaluering av klimaspor.

Dampapplikasjon ‒ parametre

©Endress+Hauser
Overvåking av effektiviteten av dampkjeler betaler seg ©Byworth Boilers

Overvåking av effektiviteten av dampkjeler betaler seg

Smarte skala energiløsninger for dampkjeler gir betydelige drivstoffbesparelser ©Endress+Hauser
Damplekkasje i produksjonsprosessen ©Endress+Hauser

Damplekkasje i produksjonsprosessen

Kontinuerlig kostnadsreduksjon ved å overvåke drivstofforbruk eller kjelvirkningsgrad ©Endress+Hauser

Kontinuerlig kostnadsreduksjon ved å overvåke drivstofforbruk eller kjelvirkningsgrad

Konstant overvåking av dampkjelen og dampsystemet er nøkkelen til bedre systemytelsen ©Endress+Hauser
Damplekkasje ©Endress+Hauser

Nedlastinger