Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Energiløsninger for trykkluftsystemer i smart-skala

Reduser kostnadene med bedre systemytelse

Trykkluftsystemer er komplekse systemer som ofte "vokser over tid". Konstant overvåkning av trykkluftsystemet ved hjelp av meningsfulle KPI-er holder operatører, systemansvarlige og ledelsen oppdatert og gjør konstruktiv energistyring mulig. Opptil 85 % av de totale kostnadene for et trykkluftsystem er energikostnader, og derfor lønner det seg å investere i måle- og systemutstyr. Vi hjelper deg til å nå dine mål med våre smarte energiløsninger for trykkluftsystemer.

Kompressorens effekt

Nøkkelen for å evaluere kompressorens ytelse er det spesifikke strøm- eller luftforbruket. Dette danner grunnlaget for:

  • benchmarking av kompressorer og optimering av bruk

  • optimering av styringssystemet/belastningprofil

  • evaluering av forbedringer av system/ytelse

Kompressorens strømforbruk brukes for å beregne effekten, men indikerer også belastnings-/tomgangstider. Dette har stor betydning for energikostnadene. Trykket er en annen parameter som er svært viktig for kompressorens og systemets ytelse.

Systemutjevning og lekkasje

I et typisk anlegg vil 20‒30 % av den totale produksjonskapasiteten for trykkluft gå tapt på grunn av lekkasjer.I systemer med godt vedlikehold kan dette tapet reduseres til under 10 %. Ved å bruke strømningsmåling ved ulike punkt i luftsystemene kan utjevning brukes for å beregne lekkasjetapet "i tide" og dermed:

  • påvise og reparere brudd eller lekkasjer

  • unngå driftstap

  • unngå lenger kjøretid for kompressoren

  • redusere vedlikehold og unngå tilfeldig driftsstans

  • unngå å tilføre unødvendig kompressorkapasitet

Luftforbruk

Allokering av energibruk til spesifikke områder og prosesser er en av nøkkelfaktorene i energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forutsetning for et transparent regnskap. Den nøyaktige målingen av luftforbruket per produktenhet er også nyttig for å optimere produksjonsprosessene. Dataene egner seg dessuten for evaluering av klimaspor.

Trykkluftapplikasjon ‒ parametre

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Nedlastinger