Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Energiløsninger for kjølesystemer i smart-skala

Effektiv overvåking frisker opp kjølesystemets yteevne

Kjøleenergi utgjør en betydelig andel av de totale energikostnadene i mange industrier. En liten reduksjon av energiforbruket gir stor økonomisk gevinst.For å kunne utføre effektive målinger må du ha kunnskap om systemets egenskaper under ulike driftsforhold. Vi kan hjelpe deg å nå dine mål med våre smartscale energiløsninger for kjølesystemer.

Kjølesystemets yteevne

For å evaluere kjølesystemets yteevne må man fastslå hvordan alle systemkomponentene bidrar og inkludere dette i beregningen.
Overvåkning bidrar til å:

  • evaluere og kjøre systemet ved det ideelle driftspunktet

  • benchmarking av systems yteevne

  • indikere behov for vedlikehold

Lekkasjer i systemet

Konstant overvåkning gjør at du kan påvise trender og avdekke feil tidlig. Et godt eksempel på dette er overvåkning av suge- og utløpstrykk for å påvise lekkasje av kjølevæske.

  • Oppdag og reparer brudd og lekkasjer slik at systemet kan kjøres trygt, effektivt og lenger

  • Unngå systemproblemer på grunn av lekkasjer

  • Reduser vedlikehold og unngå tilfeldig driftsstans

Spesifikt energiforbruk

Nøyaktig måling av kjøleenergiforbruket per produktenhet eller per m³ og år er grunnleggende for å evaluere systemets yteevne og optimere produksjonsprosessene. Du kan finne belastningene som har stor betydning for kostnadene ved å analysere dataene. Dataene egner seg dessuten for evaluering av klimaspor.

Kjølesystem ‒ parametre

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Kjølesystem - mengdemåling av nitrogen med Prowirl ©Endress+Hauser

Kjølesystem - mengdemåling av nitrogen med Prowirl

©Endress+Hauser
Gassrørledning dekket av snø og is ©Endress+Hauser

Nedlastinger