Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Petrokjemi / olefiner(petro - alkener, olefiner) / etylen

Høynøyaktig gassanalytiske løsninger for kvalitetsforbedring i prosessen og rask ROI i olefinanlegg.

Måle urenheter i C2 delstrømmen for å hindre forurensning i C2 fordeler og derav hindre fakkeloppstart for ikke å møte etylen produktspesifikasjoner.

Acetylen C2H2 in C2 etylen

Kontroll av hydrogeneringsbetingelsene i acetylenomformeren. Måleområde fra 0 til 5 ppmv.

Tradisjonell tilnærming

Responstid på gasskromatograf (GC) for acetylen er ikke rask nok til å hindre forandringer fra normal tilstand. Potensiale for å forurense C2 delstrømmen eller prosessgass som derfor må sendes til fakkel med tap av inntekter.

Vår løsning

  • SpectraSensors TDL analysator responderer på konsentrasjonsendringer i sekunder versus minutter, med repeterbarhet som kan sammenlignes med GC

  • Optimalisering av H2 utnyttelse

Mer informasjon om Gassanalyseløsninger (eng)

Typisk gasskomponent og måleområde

  • Gasskomponent: C2H2 - Måleområde: 0-5 to 0-3000 ppmv

  • Gasskomponent: H2O - Måleområde: 0-10 ppmv

  • Gasskomponent: NH3 - Måleområde: 0-5 ppmv

  • Gasskomponent: CO2 - Måleområde: 0-500 ppmv

  • Gasskomponent: H2S - Måleområde: 0-500 ppmv

Måle urenheter i C2 strømmningsdelen for å hindre forurensning i C2 fordeler