Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Flytende naturgass (LNG)

Sanntidsmåling av forurensninger til under ppm nivå.

Overvåking av urenheter i gasstilførselen til kjølesystem for å sikre pålitelig væskedannelse i overførings linjer.

Kondensert H2O i molekylær siluttak

Gassfuktighetskonsentrasjon ved utløpet av adsorpsjonstørkerne til å hindre tilfrysing av LNG-tog. Måleområde starter fra 0 til 2 ppmv.

Tradisjonell tilnærming

  • Elektrokjemiske celler påvirkes av spor fra hydrokarboner og andre forurensninger, noe som krever hyppig utskifting

  • Kvartskrystall fuktighetsbalanse er følsom for forurensninger og har høy OPEX (Oprational Exccelence)

Vår løsning

SpectraSensors berøringsfrie laser er immun mot skade og har ingen forsinket responstid selv når konsentrasjonen endres kraftig

Finn detaljerte applikasjonsnotater for gassanalyseløsninger (eng)

Typiske gasskomponenter og måleområder

  • Gasskomponent: H2S - Måleområde: 0-10 ppmv

  • Gasskomponent: H2O - Måleområde: 0-2 to 0-10 ppmv

  • Gasskomponent: CO2 - Måleområde: 0-100 ppmv

Overvåke urenheter i gasstilførselen til kjølesystem for å sikre pålitelig væskedannelse i overførings linjer.