Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Administrasjon av anleggsressurser

Vi forstår feltenheter og hvordan de skal administreres i løpet av sin livssyklus

Har du all relevant informasjon til enhver tid for å optimalisere vedlikeholdet ditt? Kan du reagere raskt på instrumentfeil og instrumentsvikt? Dette er bare to spørsmål knyttet til anleggsoperasjoner der Endress+Hausers løsninger og tjenester for administrasjon av anleggsressurser gir deg betydelige forbedringer. Hver feltenhet må konfigureres, kalibreres og vedlikeholdes, og informasjonen må administreres i løpet av hele livssyklusen.

Reduser kapital- og driftsutgifter

Vårt anleggsforvaltningstilbud hjelper deg med å optimalisere styringen av feltenhetene dine fra utformingen til driftsfasen. Vi gir verdifull ressursinformasjon gjennom hele livssyklusen: fra teknologien og løsningene til tilgang til og administrasjon av informasjon for å integrere den i forretningsprosessene og IT-infrastrukturen. Endress+Hausers tjenester gir støtte til alle behov tilknyttet feltenhetene dine, fra utvikling til optimalisering av vedlikehold.

Administrasjon av anleggsressurser

© Endress+Hauser

Vår løsning kombinerer feltene administrasjon av ressursinformasjon, administrasjon av enhetskonfigurasjon og kalibreringsadministrasjon.

Vår administrasjon av anleggsressurser støtter deg i optimalisering av industriell arbeidsflyt og forretningsprosesser relatert til anleggsressurser i idriftssettelses- og driftsfasen.

Fordeler

 • Få anleggsressurser raskt i drift og vedlikehold dem godt i driftsfasen for å opprettholde/forbedre anleggets ytelse

 • Reduser vedlikeholdskostnader, f.eks. ved å tilrettelegge for effektiv, papirfri arbeidsflyt

 • Øk anleggets tilgjengelighet og pålitelighet, f.eks. gjennom diagnostikk og optimalisering av planlagte hendelser (for eksempel kalibreringer)

 • Støtter samsvar med standarder og forskrifter (for eksempel for kvalitetsstyring)

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende