Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

PROFINET drar nytte av smarte og tilkoblede enheter.

PROFINET passer til dine prosessbehov

Ved å bruke PROFINET får brukeren tilgang til nyttig informasjon fra flervariable enheter. Informasjon som for eksempel mengde, tetthet, temperatur, tellerinnstillinger så vel som diagnostikk kan leveres over en enkelt kabel. Dessuten er det mulig å oppnå 40 % kostnadsreduksjon takket være kortere idriftsettingstid. Det er også mulig å redusere tiden som brukes på sløyfekartlegging, enhetsintegrasjon og finjustering av prosessløyfer, med 25 %.

Hva er de viktigste fordelene ved å bruke industrielt Ethernet?

For ingeniører:

 • størst mulig effektivitet i ingeniørarbeidet, f.eks. lavere kostnader ved systemintegrasjon

 • kortest mulig idriftsettingstid, f.eks. ved å konfigurere alle enhetene direkte fra systemet

For operatører og vedlikeholdspersonell:

 • økt driftsytelse, f.eks. ved å levere rikere sanntidsdata

 • forbedrede vedlikeholdsprosesser, f.eks. ved direkte tilgang til enhetsdiagnostikk

Høydepunkter

 • Alle PROFINET-enheter fra Endress+Hauser er PI-sertifisert for å sikre full interoperabilitet.

 • Enhetsdriveren (GSD) er lagret direkte på enheten.

 • Definerte moduler og velstrukturert informasjon er tilgjengelig i kontrollsystemet
  som ren tekst.

 • Umiddelbar enhetsgjenkjenning som nettverksnode.

 • Integrert internettserver for diagnostikk og ekstern tilgang.

 • Prediktiv vedlikeholdsstøtte er mulig takket være pålitelig diagnostikkdata iht. NAMUR NE 107.

 • Oppstartsposter gjør automatisk konfigurasjon mulig ved bytte av enheter.

Fordelene for deg

Internettserver:

 • tidsbesparende lokal drift uten ekstra programvare

 • omfattende tilgang til enhets-, diagnostikk- og prosessinformasjon

 • rask opp- og nedlasting av data for vedlikehold og service

Enkel betjening:


 • tidsbesparende betjeningskonsept fra Endress+Hauser

 • optimal anvendelighet gjennom styrt parametrisering

 • brukerspesifikk menystruktur og enhetstilgang

Forente automatiseringsnettverk med PROFINET

©Endress+Hauser
 • skalerbart anlegg

 • fleksibel og modulbasert installasjon

 • sømløs datatilgang

 • åpen og oversiktlig informasjon fra feltenheter fra verkstedgulvet til styrerommet

 • investeringsbeskyttelse takket være integrasjon av alle prosessnettverk

Åpenhet med PROFINET

©Endress+Hauser
 • Standarden IEC 61158 og IEC 61784-2 gir et grunnlag for investeringene dine som er komplett, åpent, produsentuavhengig og stabilt.

 • Teknologien er velprøvd og brukt i praksis med hele 12 millioner enheter installert over hele verden.

 • PROFINET-produkter må testes og sertifiseres av uavhengige laboratorier med akkreditering fra PROFIBUS- og PROFINET-brukerorganisasjonen (PI).

Du finner mer informasjon på www.profinet.com

PROFINET forvandler data til informasjon

©Endress+Hauser

Nedlastinger