Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

PROFIBUS ‒ feltbussteknologi for hybride prosesser

Oppnå ergonomisk, sikker og pålitelig prosessering samtidig som produktkvaliteten øker.

PROFIBUS er en feltbussstandard som gir stabil feltbusskommunikasjon over hele anlegget. PROFIBUS DP er for raske prosesser, og koblingen av kontrollutstyr og PROFIBUS PA gir prosessautomasjon med bussforsyning av feltenheter og egensikkerhet.
PROFIBUS PA og DP bruker den samme kommunikasjonsprotokollen. For å garantere samspillsevne og at enhetene kan byttes, finnes det standardiserte PROFIBUS PA-profiler for en rekke transmittere, aktuatorer og analyseenheter

Fordeler med PROFIBUS

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Vi er en banebrytende og ledende produsent av PROFIBUS-instrumenter. Investeringen din er i trygge hender:

  • innsparinger på grunn av mindre klimaspor og færre komponenter og kabler

  • reduserte kostnader for planlegging, utarbeiding og idriftssetting

  • mindre arbeid ved dokumentasjon og Ex-sertifisering

  • mer fleksibilitet, høyere presisjon og større produktivitet

  • mer tilgjengelig anlegg gjennom effektivt vedlikehold og reparasjoner

  • enkel skifting av enheter, uavhengig av utstyrsgenerasjon

Integrering av enhet

PROFIBUS-enheter kobles til en PLC via et PROFIBUS DP I/U-kort. Grensesnittet til PROFIBUS PA-segmentet (eller -segmentene) er en busskobler eller kobling. Det kreves en såkalt GSD-fil for å konstruere systemet.

Slik sikres sømløs integrering med styresystemer:

  • PROFIBUS-enheter testes og sertifiseres i uavhengige laboratorier som er anerkjent av PROFIBUS brukerorganisasjon (PNO).

  • Enhetene våre testes i tillegg sammen med alle relevante styringssystemer under typiske driftsforhold.

Drift og behandling av enheten

PROFIBUS-enhetsinformasjon (parametre, status osv.) er tilgjengelig for:

  • en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, som krever en såkalt DTM for hver enhetstype

  • et DD/EDD-driftsverktøy, f.eks. AMS (asset management solution) og PDM (process device manager)

Vi tilbyr flere DTM, DD og EDD for alle PROFIBUS DP- og PROFIBUS PA-enhetene våre og sikrer at de integreres i de ovennevnte verktøyene.

PROFIBUS – løsninger for enhetsbehandling

© Endress+Hauser
© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
© Endress+Hauser

Nedlastinger