Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Under ingeniørprosjektet blir alle data dokumentert for pålitelig planlegging og sporbarhet.

W@M Engineering – pålitelig planlegging og sporbarhet

En rekke elektroniske verktøy med oppdaterte data forenkle dine daglige ingeniøroppgaver .

Ingeniørarbeid er helt nødvendig for driften av et anlegg. Ved å bruke avanserte verktøy under planleggingen blir ingeniørarbeidet mindre tidkrevende og investeringsutgiftene går ned. Påliteligheten sikres takket være tilgang til oppdatert produktinformasjon. Du kan derfor ta riktige beslutninger basert på konsekvente data. W@M Engineering har nyttige nettbaserte verktøy, noe som legger til rette for smidig overføring av data til innkjøps- og installasjonsfasene av eiendelenes levetid.

Data med høy kvalitet og konsekvens

De nettbaserte verktøyene gjør det mulig å velge, dimensjonere og konfigurere rett produkt fra en omfattende portefølje for din bransje. Den bestemte produktkoden danner grunnlaget for generering av produktinformasjon og tekniske data i fremtiden. Under ingeniørarbeidet utfylles dataene med tilleggsinformasjon. Det åpne grensesnittet bidrar til at data kan enkelt integreres og utveksles. Anleggsstrukturen lagres for bruk siden under driften.

Elektronisk dokumentasjon sikrer sporbarhet

 • Prosjektplanlegging og -administrasjon

 • Arbeid med rør- og instrumenteringstegninger og spesifikasjoner

 • Enkel identifisering og lokalisering av enheter og målepunkter

 • Mulighet for valg og dimensjonering av riktig enhet for ditt bruksområde i henhold til spesifikke bransjeparametere

 • Dokumentasjon av alle prosesser og instrumenter som 2D og 3D-tegninger og koblingsskjemaer

 • Registrerte ingeniørdata for enklere idriftsetting og vedlikehold

Fordeler

 • Komplett tilbud av behovstilpassede feltinstrumenter fra en og samme leverandør

 • Mulighet for registrering av ingeniørdata fra de første fasene av prosjektet for senere bruk

 • Fullstendig støtte for dine instrumenteringsprosjekter, selv enheter fra andre produsenter

 • Effektiv spesifisering, planlegging og dokumentasjon med elektronisk datautveksling

 • Full sporing av instrumentene under hele levetiden

 • Enkel overføring av instrumentdata til innkjøpsfasen

 • Redusert risk, tid, kostnader og økt kvalitet.

Produkter

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte tilbud

Løsninger
Life Cycle Management

Relaterte nyheter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk