W@M Commissioning – fullstendig dokumenthistorikk

Raskere idriftsetting og smidig overlevering av dokumentasjon

Under idriftsettingsfasen støtter vi deg med riktige tjenester og verktøy for best mulig håndtering av eiendeler og reduksjon av idriftsettingstiden. Med W@M Life Cycle Management får du nettbasert tilgang til en oppdatert database over enhetsinformasjon og spesifikk arbeidsordredokumentasjon for fremtidig vedlikehold av den installerte basen. Denne løsningen gjør det mulig å spore viktige hendelser (vedlikehold, kalibrering, utskifting av deler osv.) og laste ned brukerveiledninger, idriftsettingsparametere eller informasjon om reservedeler.

Dokumentasjon for alt du trenger å sertifisere

All relevant informasjon angitt under konstruksjonsstadiet (f.eks. konfigurasjonsdata) blir overført og registrert automatisk. Man unngår dermed manuell inntasting av data, og dette sørger for en nøyaktig idriftsetting. Hvis du ønsker, kan du også kontrollere tidligere vedlikeholdsplaner, laste inn riktig DTM (Device Type Manager) for konfigurasjon, kontrollere mot en kopi av det originale kalibreringssertifikatet eller hente frem en kopi av SOP (Standard Operating Procedure). Du har når som helst tilgang til alt av dokumentasjon.

Alle instrumenter optimalt konfigurert

 • Best mulig instrumentinnstilling i henhold til dine bruksbehov og oppsettsspesifikasjoner (behovstilpasset)

 • Tilgang hele døgnet til bruksanvisninger og generell eller spesifikk enhetsinformasjon etter serienummer

 • Direkte nedlasting av oppdaterte enhetsdrivere

 • Kontroll av tidligere sertifikater og servicerapporter

 • Gjenoppretting arbeidsrapporter for sløyfekontroller, konfigurasjon av tester og kalibrering

 • Nedlasting og utskrift av ulike sertifikater for blant annet kalibrering, materialer og ATEX

Fordeler

 • Raskere oppstart

 • Optimal parameterinnstilling av enheten i henhold til bruksbehov

 • Riktig idriftsetting og bedre instrument- og anleggsytelse

 • Komplett og sikker dokumenthåndtering, inkludert sertifikatgenerering

 • Overholdelse av påkrevde kvalitetsstandarder

 • Mindre behov for tidkrevende testing